Materiał Partnera

Co wpływa na wartość nieruchomości?

Co wpływa na wartość nieruchomości?

Cena naszej nieruchomości jest uzależniona od szeregu różnych czynników. Warto być świadomym, co może oddziaływać pozytywnie, a co negatywnie na wartość naszej działki. O wartości nieruchomości orzeka rzeczoznawca – wiedząc, jakie kryteria bierze pod uwagę w trakcie wyceny, możemy mieć wpływ na wartość naszego majątku. Co kształtuje cenę naszej ziemi?

Najważniejsze czynniki wpływające na wartość nieruchomości

Zacznijmy od cech, na które często nie mamy wpływu, jeśli działkę na przykład odziedziczymy – czyli lokalizacja oraz powierzchnia. Te dwa kryteria maja oczywiście kluczowy wpływ na wartość każdej działki. Atrakcyjne położenie nieruchomości może wielokrotnie zwiększyć jej cenę. Najdroższe są oczywiście działki w dużych miastach. Jeśli jednak nie dziedziczymy działki, a po prostu planujemy zainwestować w nieruchomości, postarajmy się wybrać takie miejsce, które będzie dobrze skomunikowane z resztą świata. Co do powierzchni, zależność jest prosta – większy metraż to większa cena.

Ważnym czynnikiem wpływającym na cenę jest też stan prawny nieruchomości – ważne jest, ilu właścicieli ma nieruchomość, czy jest ona naszą własnością, czy korzystamy z niej np. w ramach użytkowania wieczystego oraz czy nie jest ona objęta roszczeniami ze strony osób trzecich.

Kolejnym ważnym czynnikiem jest stan zagospodarowania nieruchomości. Na cenę wpływa to, czy działka obejmuje sam grunt, czy grunt z budynkami. Ważna jest też dostępna na terenie nieruchomości infrastruktura techniczna.

Istotny wpływ na wycenę ma też sposób korzystania z nieruchomości. Czy jest przeznaczona na mieszkanie, handel, wynajem, czy stanowi budynek gospodarczy? Czy można przeznaczyć ja na inny cel? Istotny jest też plan miejscowy, który określa, w jaki sposób będzie można korzystać z danej działki w przyszłości. Wszystkie te czynniki weźmie pod uwagę rzeczoznawca przy wycenie działki.

Kiedy jest potrzebna wycena rzeczoznawcy

Wycenia działki przez rzeczoznawcę może być nam potrzebna w kilku różnych sytuacjach. Taka wycena jest niezbędna podczas zakupu lub sprzedaży nieruchomości – to oczywiste. Jednak rzeczywista wartość naszej działki musi być określona także podczas zaciągania kredytu hipotecznego lub w przypadku ustalania opłat czynszowych w sytuacji użytkowania wieczystego.

Wycena rzeczoznawcy – na przykład Ewy Macioszczyk – jest też konieczna do ustalenia wysokości podatków, lub odszkodowań za wywłaszczenie. Ważne, byśmy wybrali sprawdzonego rzeczoznawcę, cieszącego się dobrą opinią.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0,0
Komentarze
Dodaj komentarz