Materiał Partnera

Co wchodzi w zakres kompleksowych usług geodezyjnych?

Co wchodzi w zakres kompleksowych usług geodezyjnych?

Usługi geodezyjne są nieodłącznym elementem każdej inwestycji budowlanej. Takie przedsięwzięcie wymaga bowiem odpowiedniego przygotowania map oraz innych opracowań, które pomogą w zrealizowaniu projektu i przeniesieniu go do rozmiarów rzeczywistych. Dobre biuro świadczące kompleksowe usługi geodezyjne jest w stanie zająć się m.in. realizacją wielu niezbędnych pomiarów, ale nie tylko – co jeszcze proponują?

Niezbędna dokumentacja

Do usług geodezyjnych należy zaliczyć przede wszystkim tworzenie elementów dokumentacji, która musi być przez inwestora złożona w konkretnych urzędach. Nie jest bowiem możliwe uzyskanie pozwolenia na budowę lub pozwolenia na użytkowanie gotowego już obiektu bez czynności zrealizowanych przez geodetę. Specjaliście warto zlecić wykonanie mapy do celów projektowych, która jest aktualizacją mapy zasadniczej i pozwala przedstawić w odpowiedni sposób planowane zagospodarowanie konkretnej działki.

Do ważnych elementów kompleksowych usług geodezyjnych należy zaliczyć również wytyczanie budynków czy sieci uzbrojenia terenu. Czynności te wykonywane są przez specjalistę w terenie i umożliwiają rozpoczęcie prac firmie budowlanej. Po wytyczeniu geodeta wykona wpis do dziennika budowy, który jest niezbędny. Realizacją tego typu usług geodezyjnych zajmie się firma Kart-Dom – w ramach wykonywanych czynności będzie ona mogła także wykonać podziały nieruchomości. W jakim dokładnie celu się je przeprowadza i jakie jeszcze usługi geodezyjne znajdują się w ofercie?


Kompleksowe usługi geodezyjne

Podział nieruchomości niezbędny jest w przypadku, gdy konieczne jest prawne wydzielenie dwóch lub więcej działek z jednej nieruchomości. Jest to możliwe dzięki usługom świadczonym przez geodetę. Zalicza się do nich także wznawianie znaków granicznych – ich brak powoduje wątpliwości w kwestii granic konkretnej nieruchomości, co może być problematyczne np. przy zagospodarowaniu terenu. Geodeta zbada wszelkie dostępne materiały i wykona niezbędne pomiary w terenie, zapewniając tym samym precyzyjne wznowienie znaków granicznych.

W ramach kompleksowych usług geodezyjnych może on również przeprowadzić ustalenie przebiegu granic, a do istotnych elementów oferty zaliczają się też pomiary powykonawcze. To właśnie dzięki nim dokonywane jest sprawdzenie, czy inwestycja została zrealizowana zgodnie z założeniami projektowymi i danymi, które znalazły się m.in. na mapie do celów projektowych. Jest to konieczne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. Warto zatem w przypadku usług geodezyjnych nawiązać współpracę z biurem, które proponuje w tym zakresie kompleksową ofertę.

Opracowanie:
Mysłowice, Mikołowska 4A lok. 309
tel. 665 667 914
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz