Materiał Partnera

Co wchodzi w skład kompleksowych usług geodezyjnych?

Co wchodzi w skład kompleksowych usług geodezyjnych?

Geodeta pełni niezwykle ważną funkcję na każdym placu budowy. Realizacja konkretnej inwestycji bez przeprowadzonych przez specjalistę pomiarów i przedstawienia przez niego odpowiedniej dokumentacji jest niemożliwa, dlatego należy zadbać o wynajęcie firmy świadczącej kompleksowe usługi geodezyjne – takiej jak np. Planimetr. Jakie konkretnie czynności wykonują uprawnieni geodeci?

Pomoc już od początku

Skonstruowanie wytrzymałego, bezpiecznego budynku jest w dużym stopniu uzależnione od wykonanych właściwie usług geodezyjnych. W ramach prac przeprowadzanych przez uprawnionego geodetę realizowane jest wytyczenie projektowanych obiektów budowlanych w terenie. W tym celu specjaliści z firmy Planimetr umieszczają w gruncie specjalistyczne znaki geodezyjne. Ich precyzyjnie umiejscowienie w konkretnych miejscach działki przeznaczonej pod budowę daje możliwość wyznaczenia głównych osi budynku – naziemnych i podziemnych. Wytyczenie, którym zajmie się firma Planimetr, obejmuje także charakterystyczne punkty konstruowanego obiektu, stałe punkty wysokościowe oraz ławy fundamentowe, których zarys musi być również wykonany przez uprawnionego geodetę. W ramach przeprowadzanych prac na placu budowy geodeta jest także w stanie sporządzić mapę do celów projektowych. Specjaliści z firmy Planimetr dokonują analizy terenu, po czym przystępują do nanoszenia na mapie zasadniczej niezbędnych zmian. Takie działanie umożliwia architektowi sporządzenie projektu zagospodarowania konkretnej nieruchomości. Co jeszcze w zakresie usług geodezyjnych realizują uprawnieni geodeci?

Kompleksowa obsługa

W przypadku inwestycji budowlanych warto podjąć pełną współpracę z renomowaną firmą geodezyjną, do których grona należy bez wątpienia Planimetr. Geodeci oprócz wytyczenia budynków w terenie i sporządzenia map do celów projektowych zajmą się także bieżącą obsługą budowy oraz montażem konstrukcji budowlanych i urządzeń technicznych. Po zakończeniu wszelkich prac związanych ze wzniesieniem obiektu specjaliści wykonają również geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Jest ona niezwykle istotna – wchodzi w skład dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku, dlatego musi być sporządzona precyzyjnie i we właściwy sposób. Za pomocą dokładnych pomiarów uprawniony geodeta z firmy Planimetr jest w stanie opisać wszelkie zmiany, które zostały zrealizowane na terenie budowy, by następnie nanieść je na fragment mapy zasadniczej. Warto zatem zadbać o kompleksową obsługę geodezyjną inwestycji budowlanej – czynności wykonywane przez uprawnionego geodetę są niezbędne niemal na każdym jej etapie. Precyzyjną i profesjonalną realizacją tego typu działań zajmie się firma Planimetr, która świadczy usługi geodezyjne od wielu lat i posiada niezbędne kwalifikacje oraz spore doświadczenie.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz