Materiał Partnera

Co warto wiedzieć przy podpisywaniu aktu notarialnego?

Co warto wiedzieć przy podpisywaniu aktu notarialnego?
Akt notarialny to dokument urzędowy potwierdzający dokonanie określonych czynności prawnych, na przykład zawarcia umowy o kupnie nieruchomości. To właśnie przy okazji nabywania mieszkania lub działki jest najczęściej zawierany. O czym powinniśmy pamiętać podczas jego podpisywania?

Koszt sporządzenia aktu notarialnego

Każdy notariusz ma prawo dowolnego ustalania opłat pobieranych za sporządzenie aktu notarialnego, jednak nie może przekraczać maksymalnych kwot ustalonych w ustawie prawo o notariacie.

W przypadku aktów potwierdzających nabycie nieruchomości opłata jest uzależniona od wartości owej nieruchomości – wyjaśnia notariusz Irena Antkowiak - Wynosić może ona od maksymalnie 100 zł (jeśli nieruchomość jest warta nie więcej niż 3000 złotych) do maksymalnie 16770 zł (jeśli nieruchomość warta jest ponad 2 miliony złotych).

Zanim udamy się do notariusza, warto zapoznać się z jego cennikiem.

Jakie dokumenty będą niezbędne do sporządzenia i podpisania aktu notarialnego?

Każda czynność notarialna wymaga przedstawienia notariuszowi odpowiedniego pakietu dokumentów. W przypadku kupna nieruchomości będą to między innymi:

  • Dowód tożsamości
  • Wypis z księgi wieczystej
  • Umowa przestępna zakupu nieruchomości
  • Zaświadczenie z banku o udzieleniu kredytu
  • Wypisz planu zagospodarowania przestrzennego

Notariusz powinien nas poinstruować nad szczegółowo, jakie dokumenty będą potrzebne do wykonania określonej czynności prawnej. Wyjątkiem jest dowód tożsamości pod postacią dowodu osobistego lub paszportu, który jest niezbędny w każdym przypadku.

Podpisanie aktu notarialnego

Treść aktu notarialnego przygotowywana jest przez notariusza na podstawie dostarczonych dokumentów – strony umowy muszą mieć przynajmniej jeden dzień na zapoznanie się z zawartymi w nim postanowieniami. Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do poszczególnych punktów zapisów, notariusz ma obowiązek wyjaśnić nam ich znaczenie. Podobnie w przypadku, gdy mamy zastrzeżenia co do treści, notariusz ma obowiązek zapoznać się z naszymi uwagami i jeśli są one uzasadnione, wprowadzić odpowiednie poprawki do aktu notarialnego. Jeśli obie strony akceptują postanowienia zawarte w akcie, spotykają się one w kancelarii notarialnej by złożyć podpisy. Zanim to nastąpi, notariusz ma obowiązek sprawdzić dowody tożsamości stron. Następnie jeszcze raz odczytuje pełną treść aktu – jeśli któraś ze stron wyrazi taką prośbę odczytywane są również załączniki. Jeśli strony nie zgłaszają już żadnych uwag, akt może zostać przez nie podpisany. Swój podpis składa również notariusz. Oryginał akt zostaje w kancelarii notarialnej, a w po upływie 10 lat trafia do sądowego archiwum – strony otrzymują odpisy aktu.  

Oceń artykuł (2)
4.0
Komentarze
Dodaj komentarz