Materiał Partnera

Co warto wiedzieć o wyliczeniu wynagrodzenia?

Co warto wiedzieć o wyliczeniu wynagrodzenia?

Kwota wynagrodzenia na umowie o pracę zwykle jest podawana w kwocie brutto i realnie otrzymywana suma wynosi tak naprawdę mniej ze względu na potrącenia oraz opłacane składki. Rozliczanie należnej sumy to niełatwa sprawa ze względu na szereg regulacji oraz konieczność skompletowania potrzebnej dokumentacji. Dowiedz się więcej o obliczaniu płac w poniższym artykule.

Dokumenty potrzebne do przystąpienia do rozliczenia wynagrodzenia

Do tychże dokumentów zaliczamy:

 • Źródła prawa – wlicza się w nie przepisy prawe oraz wewnętrzne np. regulamin wynagrodzenia, zasady premiowania, normy przyznawania funduszy na odzież roboczą oraz za pranie. Ten rodzaj dokumentów określa zasady dotyczące ustalania wynagrodzenia
 • Dokumenty pracownicze – należy je przygotować, ponieważ w nich określone są indywidualne stawki, sposób wypłacania wynagrodzenia, zobowiązania egzekucyjne, prawa do pozostałych świadczeń, inne zobowiązania, informacje o pracowniczych prawach oraz obowiązkach dotyczących podatku dochodowego oraz ZUS
 • Dokumenty okresowe – na ich bazie wylicza się wynagrodzenia za określony okres
 • Dokumenty odnoszące się do należności wypłaconych w poprzednich miesiącach- są konieczne, aby obliczyć wynagrodzenia, które wyliczane są na podstawie średniej z uprzednich miesięcy.

Co wchodzi w skład wynagrodzenia brutto?

W skład wynagrodzenia brutto wchodzą:

 • Premie
 • Bonusy
 • Tzw. nadgodziny
 • Chorobowe
 • Dodatek urlopowy.

Warto wspomnieć, iż od tych wszystkich składników pracodawca musi odprowadzić składki ZUS, jednakże do składników nieoskładkowanych należą takie elementy wynagrodzenia brutto jak:

 • Odprawa rentowa
 • Odprawa emerytalna
 • Diety
 • Zwrot kosztów za podróż służbową
 • Nagrody jubileuszowe
 • Środki przeznaczane na doskonalenie pracowników
 • Odprawy, zadośćuczynienia i odszkodowania, które są wypłacane tytułem wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o pracę.

Dlaczego warto zlecić wyliczanie wynagrodzenia profesjonalnemu biuru rachunkowemu?

Jak widać, wyliczanie wynagrodzenia to nie taka prosta i nie jedyna sprawa, jaką musi zająć się pracodawca. Wielość zasad dotyczących rachunkowości oraz wymagającej przedłożenia dokumentacji może trochę przerażać przedsiębiorcę, dlatego warto tę sprawę złożyć w ręce profesjonalnego biura rachunkowego Finansus, którego pracownicy to osoby wykwalifikowane, posiadające niezbędną wiedzę dotyczącą rachunkowości oraz doświadczenie w pracy, gwarantując Państwu wykonanie usług najwyższej jakości.

Opracowanie:
Łódź, Łagiewnicka 54/56 lok. B-215
tel. 604 269 839
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz