Materiał Partnera

Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu komunikacyjnym?

Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu komunikacyjnym?

Samochody stały się nieodłączną częścią naszej codzienności. Wiele osób korzysta z nich każdego dnia – ułatwiają nam dotarcie do biura i przemieszczanie się po mieście. Wszyscy kierowcy powinni pamiętać, że należy ubezpieczyć się przed przykrymi incydentami, które mogą zdarzyć się na drodze. Ubezpieczenie zapewnia nam wypłatę odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Jakie rodzaje ubezpieczeń znajdziemy na rynku?

OC – wymagane przez prawo

Ubezpieczenia komunikacyjne należą do najbardziej popularnych polis. OC (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej) musi mieć każdy kierowca – polisa zobowiązuje firmę ubezpieczeniową do pokrycia kosztów związanych z wyrządzeniem szkód przez ubezpieczonego. Celem OC jest ochrona interesów osób, które zostaną poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych – polisie podlega zarówno ich mienie, zdrowie, jak i życie. To ubezpieczenie zawierane jest na okres dwunastu miesięcy. Należy pamiętać, że za brak OC nakładane są kary finansowe.

AC (autocasco)

To rodzaj dobrowolnego ubezpieczenia, które chroni właściciela pojazdu. Zapewnia odszkodowanie w przypadku utraty samochodu lub jego uszkodzenia. Ubezpieczeniu podlega także wyposażenie pojazdu. Ochrona w ramach AC przysługuje nam w sytuacji zdarzeń losowych takich jak pożar, zatopienie, silny wiatr oraz w przypadku kradzieży samochodu lub części jego wyposażenia. Autocasco pokrywa także koszty w sytuacji, gdy dojdzie do zderzenia samochodu z innymi pojazdami, osobami, zwierzętami lub przedmiotami. Warto jednak pamiętać, że ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, gdy uzna, że do kradzieży doszło z powodu naszego zaniedbania (bo np. zostawiliśmy kluczyki w stacyjce) albo gdy spowodujemy kolizję pod wpływem środków odurzających.  Jeżeli szukasz najlepszej oferty ubezpieczeniowej dla siebie i swojego pojazdu, postaw na znaną i cenioną Agencję Ubezpieczeniową Atena w Kaliszu.

Inne rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych

Kierowcy mogą zdecydować się na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, które jest dobrowolne i zawierane na rok. Obejmuje wypadki, które miały miejsce na terenie kraju lub poza jego granicami. Ubezpieczeniem zostają objęci wszyscy podróżujący. Kolejnym rodzajem polisy jest Assistance, które polega na doraźnej pomocy drogowej w zakresie medycznym oraz technicznym. Natomiast Zielona Karta jest ubezpieczeniem obowiązkowym, gdy wyjeżdżamy za granicę.

Ubezpieczenie komunikacyjne jest niezwykle ważne. Poza obowiązkowym OC warto rozważyć wybór także innych polis, które zapewnią nam odszkodowanie lub doraźną pomoc w razie wypadku czy kradzieży.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz