Materiał Partnera

Co warto wiedzieć o szkoleniu okresowym BHP

Co warto wiedzieć o szkoleniu okresowym BHP

Bezpieczeństwo to jedna z podstawowych kwestii, jakie pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom. Bezpieczne i higieniczne warunki pracy określone są w przepisach BHP skonstruowanych na podstawie Kodeksu Pracy, a szkolenie z tego zakresu jest dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę obowiązkowe. Co należy wiedzieć o okresowym szkoleniu BHP?

Kto może przeprowadzić okresowe szkolenie BHP?

Celem okresowego szkolenia BHP jest zaktualizowanie oraz pogłębienie wiedzy oraz umiejętności z dziedziny BHP.
Tego rodzaju szkolenie muszą odbyć:

  • pracodawcy bądź osoby kierujące pracownikami (kierownicy, brygadziści, mistrzowie)- minimum raz na 5 lat
  • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych - minimum raz na 3 lata
  • pracownicy inżynieryjno - techniczni - minimum raz na 5 lat
  • pracownicy służby BHP - minimum raz na 5 lat
  • pracownicy administracyjno - biurowi i pozostałe (niewymienione wyżej) osoby, narażone na niebezpieczeństwa w pracy - minimum raz na 6 lat.

Pierwsze szkolenie okresowe BHP

Pierwsze szkolenie okresowe z zakresu BHP w przypadku pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, inżynieryjno - technicznych, administracyjno - biurowych oraz pracowników służby BHP powinno być przeprowadzane po przepracowaniu pierwszego roku. W przypadku pracodawców oraz osób kierujących pracownikami, należy przeprowadzić szkolenie po upływie pół roku od momentu zatrudnienia.

Rodzaje szkoleń okresowych BHP

Wyróżniamy następujące rodzaje szkoleń okresowych BHP:

  • szkolenie BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami - takie szkolenie odbywa się w formie kursu, seminarium lub samokształcenia online kierowanego - minimum raz na 5 lat.
  • Szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno - technicznych - przeprowadzane jest minimum raz na 5 lat.
  • Szkolenie dla pracowników służby BHP- minimum raz na 5 lat.
  • Szkolenie dla pracowników administracyjno - biurowych i pozostałych - musi odbywać się minimum raz na 6 lat.

Zwolnienie ze szkolenia okresowego BHP

Zwolnienie ze szkolenia okresowego BHP dotyczy osób, które przedłożą ważne zaświadczenie o odbyciu w tym samym okresie u innego pracodawcy szkolenia okresowego BHP z wymaganego zakresu lub osób, które odbyły inne szkolenia okresowe BHP dla osoby zatrudnionej na innym stanowisku, pod warunkiem, że jego program zawiera zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego na aktualnym stanowisku pracy.

Egzamin

Szkolenie okresowe BHP uwieńczone zostaje egzaminem, który zostaje przeprowadzony przez organizatora szkolenia, a jego odbycie zostaje potwierdzone zaświadczeniem i przechowywane w aktach osobowych pracownika.

Polecamy skorzystanie z najwyższej jakości usług firmy Alfa, która ma w swojej ofercie prowadzanie profesjonalnych szkoleń okresowych BHP.

Opracowanie:
Wrocław, Graniczna 2AG lok. 3
tel. 607 911 730
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz