Materiał Partnera

Co warto wiedzieć o szkoleniach BHP?

Co warto wiedzieć o szkoleniach BHP?

Szkolenia BHP to jedna z podstawowych rzeczy, przez które powinien przejść każdy pracownik w nowym miejscu pracy. Wiedza ze szkolenia pozwala bezpiecznie pracować na danym stanowisku, zwraca uwagę na ewentualne zagrożenia i pozwala zminimalizować ryzyko nieszczęśliwych wypadków. Obowiązek przeprowadzenia szkolenia ciąży na pracodawcy. Co jeszcze warto wiedzieć o bezpieczeństwie i higienie pracy?

Dlaczego BHP szkolenia są obowiązkowe?

Szkolenia BHP są obowiązkowe, ponieważ wynika to z przepisów, które nakładają na pracodawcę taki obowiązek. Z bezpieczeństwem i higieną pracy powinien być zaznajomiony każdy nowy pracownik. W celu odżwieżenia wiedzy o BHP wykonywane są okresowe szkolenia, które powinny być powtarzane cyklicznie. Ich częstotliwość wynika z rodzaju stanowiska, o czym będziemy jeszcze pisać w dalszej części artykułu. 

Rodzaje szkoleń BHP

Istnieją dwa podstawowe rodzaje szkoleń, które pracodawca jest zobowiązany zorganizować swoim pracownikom: szkolenie BHP wstępne oraz szkolenie BHP okresowe. 

Pierwszy rodzaj szkoleń organizowany jest przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Podczas szkolenia pracownik zdobywa wiedzę i umiejętności niezbędne przy swoim stanowisku pracy z uwzględnieniem przepisów oraz poznaje możliwe zagrażenia, sposoby ich minimalizowania i reagowania - jeśli wystąpią. Natomiast drugi rodzaj szkoleń, okresowe, jest przeprowadzany cyklicznie - w zależności od stanowiska.

Jak często powinny być organizowane szkolenia BHP?

Częstotliwość szkoleń zależy od rodzaju wykonywanej pracy i stanowiska. I tak okresowe szkolenia BHP powinny być powtarzane:

  • Co 5 lat w przypadku pracodawców, osób na kierowniczych stanowiskach oraz osób na stanowiskach inżynieryjno-technicznych.
  • Co 6 lat w przypadku pracowników administracyjnych.
  • Co 3 lata w przypadku osób na stanowiskach robotniczych oraz osób wykonujących pracę szczególnie niebezpieczną.

Szkolenie okresowe dla kadry kierowniczej powinno mieć miejsce w ciągu sześciu miesięcy od rozpoczęcia pracy, natomiast w przypadku innych pracowników, może być ono przeprowadzone w ciągu roku.

Komu zlecić szkolenia BHP?

Szkolenia z zakresu BHP mogą być przeprowadzone wyłącznie przez osoby, które posiadają odpowiednią wiedzę i kwalifikacje, np. z firmy Usługi Bhp I P-Poż Robert Sowa. Specjaliści z tej firmy posiadają dużą wiedzę i doświadczenie, co pozwala zapewnić wysoką jakość usług.

Firma zajmuje się prowadzeniem szkoleń okresowych i wstępnych z zakresu BHP. Oferta jest skierowana do firm z różnych branż. W zakresie świadczonych usług są m.in.: kursy ppoż, kursy pierwszej pomocy, wykonywanie oceny ryzyka zawodowego, tworzenie dokumentacji powypadkowej, wykonanie instrukcji BHP.
Opracowanie:
Pułtusk, Kolejowa 3 lok. 204
tel. 506 159 209
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz