Materiał Partnera

Co warto wiedzieć o świadectwie charakterystyki energetycznej budynku?

Co warto wiedzieć o świadectwie charakterystyki energetycznej budynku?

Potocznie nazywane certyfikatem energetycznym specjalne świadectwo charakterystyki energetycznej budynku wystawione musi być przez uprawnionego specjalistę. Badanie przeprowadzone przez profesjonalistę pozwala określić zapotrzebowanie roczne na nieodnawialną energię pierwotną i energię końcową. Co jeszcze warto wiedzieć o tym certyfikacie i kto może zająć się jego wystawieniem?

Wiele typów budynków

Określenie rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną i końcową to parametr istotny w przypadku obiektów użytkowych różnego rodzaju. Certyfikaty energetyczne wystawia się zarówno dla budynków użyteczności publicznej, jak i mieszkalnych z częścią usługową. Specjalista z odpowiednimi uprawnieniami jest też w stanie wykonać świadectwo charakterystyki energetycznej budynku dla domków jednorodzinnych, starych budynków pozbawionych dokumentacji technicznej, lokali mieszkalnych lub obiektów z ekologicznymi źródłami energii. Zaliczają się do nich m.in. solary, ale też pompy ciepła i kominki. Zdobycie certyfikatu energetycznego wymaga zaangażowania profesjonalistów – firma Montanus jest w stanie wystawić odpowiednie świadectwo, zapewniając krótki czas realizacji przy jednocześnie solidnie i szybko wykonanym dokumencie. Warto wiedzieć, że tego typu firmy zajmujące się wystawianiem świadectw charakterystyki energetycznej budynku działają nie tylko w określonych miastach czy województwach, ale nierzadko też na terenie całego kraju. Co jeszcze warto wiedzieć o specjalistycznych certyfikatach energetycznych?

Specjalistyczne uprawnienia

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku określające jego roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną i końcową jest zatem niezbędne w przypadku wielu typów obiektów. Wystawieniem certyfikatu energetycznego może jednak zająć się wyłącznie wykwalifikowany specjalista, który powinien dysponować odpowiednimi uprawnieniami oraz ubezpieczeniem. Musi też posiadać pełną zdolność prawną i tytuł zawodowy co najmniej inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera pożarnictwa, inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera. Należy pamiętać o tym, że poszczególne typy budynków zobowiązane są do posiadania specjalnego certyfikatu energetycznego – to obiekty wynajmowane i sprzedawane, a także te, których powierzchnia wynosi ponad 250 m2 i jest zagospodarowana przez prokuraturę, organy wymiaru sprawiedliwości lub administracji publicznej, a wymienione instytucje wykorzystują budynek do obsługi interesantów. Warto więc zadbać o to, by świadectwo charakterystyki energetycznej budynku wystawione było przez uprawnionego specjalistę – tylko taki certyfikat jest ważny i przedstawia precyzyjnie określone zapotrzebowanie obiektu na energię.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz