Materiał Partnera

Co warto wiedzieć o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością?

Co warto wiedzieć o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością?

Prowadzenie działalności gospodarczej to nie tylko wiele obowiązków, ale także szereg możliwości. Oprócz często wybieranej w Polsce formy prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej przedsiębiorcy  mogą  korzystać  z innych rozwiązań m.in. spółki jawne, partnerskie czy komandytowe, a także spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.   Warto przed podjęciem ostatecznej decyzji swój wybór skonsultować z doradcą podatkowym/ księgowym, którzy wskażą wady i zalety poszczególnych rozwiązań.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest samodzielnym podmiotem posiadającym osobowość prawną – co oznacza, że za  swoje zobowiązania odpowiada sama spółka -całym swoim majątkiem, co najważniejsze - nie odpowiadają natomiast wspólnicy. Jest to jedna z podstaw konstrukcyjnych spółek kapitałowych, która w dużej mierze decyduje o atrakcyjności tej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Co ciekawe, niekoniecznie musi być ona prowadzona przez kilka czy kilkanaście osób, bowiem z powodzeniem można kierować nią jednoosobowo.

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to szereg czynności, które powinny być zrealizowane w sposób właściwy ( zapisy umowy spółki)  i rzetelny – warto w tym zakresie zapewnić sobie kompleksowe doradztwo ze strony profesjonalnego biura rachunkowego Tax Optymal księgowość, podatki sp. z o.o.. Doradcy pomogą w przygotowaniu umowy spółki objaśniając znaczenie poszczególnych zapisów, które mają bardzo istotny wpływ na sposób zarządzania, reprezentacji i funkcjonowanie spółki oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do zarejestrowania spółki w KRS.

Wady i zalety

Zalety spółki z o.o.
  1. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania swojej spółki, jedyne co mogą stracić, to wniesione do spółki wkłady na objęcie kapitału zakładowego.
  2. Niski wkład własny – kapitał wymagany do założenia spółki z o.o. wynosi 5.000 złotych.
  3. Brak składek ZUS w przypadku wspólników spółek wieloosobowych ( minimum 2 osoby).
  4. Spółka z o.o. dzięki swojej elastyczności jest właściwym podmiotem zarówno do prowadzenia małych biznesów rodzinnych, jak i dużych przedsiębiorstw.
  5. Możliwość wykorzystania spółki z o.o. jako podmiotu zarządzającego w spółce komandytowej, co znacząco wpływa na ograniczenie odpowiedzialności członków zarządu spółek z o.o. za podejmowane działania biznesowe.
  6. Możliwość założenia jednoosobowej spółkę z o.o., chociaż nie zawsze będzie to najlepsze rozwiązanie – gdy jednoosobowa spółka z o.o. ma wspólnika, który jest zarazem jedynym członkiem zarządu - czynności prawne dokonane między wspólnikiem a reprezentowaną przez niego spółką wymagane są w formie aktu notarialnego, dodatkowo wspólnik jednoosobowej spółki z o.o., który jest osobą fizyczną, uznawany jest za osobę, która prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą.

Wady spółki z o.o.

  1. Podwójne opodatkowanie zysku spółki z o.o. – ponieważ spółka jest odrębnym podatnikiem, to płaci CIT –od dochodu, następnie wspólnicy ponownie 19 % podatku od dywidendy lub muszą poszukiwać rozwiązań jak ominąć podwójne opodatkowanie spółki z o.o.
  2. Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości – nie jest już taką wadą jak kiedyś, usługi są w atrakcyjniejszych cenach i pełnym zakresie świadczone przez biuro rachunkowe TAX Optymal księgowość, podatki sp. z o.o.
  3. Odpowiedzialność całym majątkiem prywatnym członków zarządu spółki z o.o. powstająca w sytuacji niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w wyznaczonym prawem terminie, możliwość zminimalizowania ryzyka poprzez zastosowanie wehikułu łączącego spółkę z o.o. ze spółką komandytową.
  4. Proces zakładania/ ogłoszenia upadłości  – o wiele bardziej sformalizowany niż proste założenie działalności gospodarczej.

Opracowanie:
Marki, Okólna 43AB lok. 205
tel. 794 994 464
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz