Materiał Partnera

Co warto wiedzieć o prowadzeniu ewidencji środków trwałych?

Co warto wiedzieć o prowadzeniu ewidencji środków trwałych?

Ewidencja środków trwałych dotyczy rzeczowych składników zebranych z działalności gospodarczej środków. Jeśli przedsiębiorca wykorzystuje owe środki w działalności firmy i prowadzi księgę przychodów i rozchodów, to zobowiązany jest także do prowadzenia ewidencji  środków trwałych. Co warto wiedzieć na temat środków trwałych -  nieodłącznego elementu większości firm? Czym one są? Co warto wiedzieć o ich ewidencji i obowiązku dotyczącym jej prowadzenia? Dowiedz się w artykule.

Charakterystyka środków trwałych

Polskie ustawodawstwo określa istotę środków trwałych poprzez kilka aktów prawnych, takich jak:

  1. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (UoR)
  2. Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)
  3. Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – zgodnie z przepisami zawartymi w tej ustawie środkami trwałymi są także budowle, budynki, lokali będące odrębną własnością oraz maszyny, urządzenia, środki transportu oraz inne przedmioty, które spełniają następujące wymogi:

  • stanowią własność lub współwłasność podatnika lub są nabyte bądź wytworzone we własnym zakresie
  • są kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania
  • przewidywany okres ich użytkowania jest dłuższy niż 12 miesięcy
  • są wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej lub oddane do używania na bazie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu.

Obowiązek prowadzenia ewidencji środków trwałych

Taki obowiązek jest sprecyzowany w rozporządzeniu Ministra Finansów określonym z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, którego przepisy mówią (w paragrafie czwartym), iż osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które wykonują daną działalność gospodarczą i na których ciąży obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, zobowiązane są jednocześnie do prowadzenia tzw. ewidencji środków trwałych, a ponadto także – do wartości niematerialnych i prawnych (według art. 22n ust. 2-6 ustawy o PIT) oraz ewidencji wyposażenia.

Dlaczego to takie ważne?

Prowadzenie ewidencji środków trwałych jest bardzo istotne, a wręcz nieodzowne dla właściwego zaliczenia amortyzacji w koszty działalności – według art. 22n ust. 6 ustawy o PIT, która mówi, że w przypadku braku ewidencji środków trwałych, a także wartości niematerialnych i prawnych wszelkie odpisy amortyzacyjne, które będą dokonywane, nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów.

Profesjonalne biuro rachunkowe = profesjonalna ewidencja środków trwałych

Jak większość spraw związanych z rachunkowością tak i tę dotyczącą prowadzenia ewidencji środków trwałych warto złożyć w ręce profesjonalnego biura rachunkowego Wynik, którego wykwalifikowani i doświadczeni w branży pracownicy, zajmą się tą sprawą rzetelnie i terminowo.

Opracowanie:
Januszkowo, Szeregowa 1
tel. 784 204 433
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz