Materiał Partnera

Co warto wiedzieć o pomiarach instalacji elektrycznej?

Co warto wiedzieć o pomiarach instalacji elektrycznej?
Choć mogłoby się wydawać, że instalacje elektryczne w domach i mieszkaniach są bezobsługowe, to prawda okazuje się jednak zupełnie inna. Aby sprawić ich właściwe funkcjonowanie, istnieje konieczność przeprowadzania regularnych przeglądów, które wykonuje się za pomocą specjalistycznych pomiarów. Jakie parametry sprawdzane są podczas kontroli i kto może zająć się sporządzeniem?

Czego dotyczą najważniejsze pomiary?


W bardzo dużym skrócie celem przeprowadzenia pomiarów jest sprawdzenie, czy instalacja elektryczna oraz wchodzące w jej skład urządzenia, funkcjonują prawidłowo. Cały proces rozpoczyna się od wykonania oględzin wstępnych. Na tym etapie fachowcy sprawdzają stan techniczny przewodów, sposób zamocowania gniazdek oraz ich odległość od natrysków. Następnie przechodzi się do wykonania najważniejszego pomiaru, czyli określenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej poprzez dostatecznie szybkie wyłączenia zasilania. Sprawdza się, czy urządzenie zabezpieczające odłączy zasilanie w przypadku pojawienia się napięcia na metalowej obudowie lodówki lub pralki.

Kolejną bardzo istotną czynnością jest wykonanie pomiaru rezystencji izolacji. Pomaga to jednoznacznie stwierdzić, czy izolacja przewodów w instalacji elektrycznej jest na dostatecznie wysokim poziomie. Do zadań elektryków należy również zbadanie wyłączników różnicowoprądowych. Uzyskane w ten sposób dane zapisywane są na specjalnym protokole i przekazane w ręce właściciela posesji. Zebrane informacje pozwalają również bardzo precyzyjnie zaplanować ewentualne prace naprawcze lub konserwacyjne. Co jeszcze warto wiedzieć?

Kiedy trzeba przeprowadzić pomiary elektryczne?


Pomiary elektryczne muszą być wykonane zawsze przed oddaniem obiektu do eksploatacji, co uwarunkowane jest obowiązującymi przepisami prawa. Czynności te powinny być również przeprowadzone w sytuacji, w której instalacja była narażona na bezpośredni wpływ trudnych warunków atmosferycznych. Mowa tutaj przede wszystkim o wyładowaniach atmosferycznych, silnych wiatrach, intensywnych opadach oraz o pożarach i powodziach, podczas których mogło dojść do uszkodzenia budynku.

Ze względu na ogromną odpowiedzialność oraz konieczność wykorzystania specjalistycznego sprzętu, wykonania pomiarów mogą podjąć się jedynie pracownicy firmy, posiadający odpowiednie uprawnienia. W tym przypadku zdecydowanie warto postawić na najbardziej doświadczonych usługodawców, do których z pewnością zalicza się firma Energo-Technika. Warto również wiedzieć o tym, że kwestii pomiarów elektrycznych nie powinno się lekceważyć. Może się to wiązać nie tylko ze znacznie większym prawdopodobieństwem porażenia prądem, ale także z utratą szansy na wypłacenie odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej.

Opracowanie:
Kady, Środkowa 38 a, Grodzisk Mazowiecki
tel. 509 950 088
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz