Materiał Partnera

Co warto wiedzieć o księdze przychodów i rozchodów?

Co warto wiedzieć o księdze przychodów i rozchodów?

Księga przychodów i rozchodów, w skrócie KPiR, to podstawowe narzędzie księgowe służące do księgowania wszelkich wydatków oraz przychodów firmy w jak najbardziej uproszczonej formie. Jest to najprostsza i najwygodniejsza metoda na rozliczenie się przedsiębiorstwa z urzędem skarbowym. Kto jest zobowiązany do prowadzenia KPiR oraz co jeszcze warto o niej wiedzieć?

Co zapisuje się w KPiR?

W księdze przychodów i rozchodów uwzględniane są następujące pozycje:

 • przychody każdego rodzaju (np. ze sprzedaży)

 • wydatki (np. wynagrodzenia dla pracowników, premie uznaniowe, ale także pozostałe wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej)

 • ·zakup materiałów podstawowych i towarów handlowych, a także wszelkie koszty uboczne związane z tymi wydatkami

 • koszty prac badawczo-rozwojowych (wykaz ten figuruje we wszystkich KPiR od kwietnia 2016 roku).

Poniższe dane nie podlegają wpisowi do księgi przychodów i rozchodów:

 • jednorazowa pomoc finansowa na rozpoczęcie działalności gospodarczej (np. dotacje z Unii Europejskiej lub z Urzędu Pracy)

 • koszty inwestycji w trakcie jej realizacji (w KpiR można zawrzeć dopiero całościowe podsumowanie inwestycji jako tzw. odpis amortyzacyjny)

 • obrót opakowaniami zwrotnymi

 • zaliczki (w ramach dostawy, sprzedaży towarów bądź wykonania usługi - nie kwalifikuje się to jeszcze jako przychód ani koszt jego uzyskania).

Kto zobowiązany jest do prowadzenia KPiR?

Specjaliści od księgowości z biura rachunkowego Bożena Wyszyńska przypominają, że obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów obejmuje:

 • spółki jawne osób fizycznych

 • spółki cywilne osób partnerskich

 • spółki partnerskie

osoby fizyczne, które osiągają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, a forma opodatkowania ich przychodu opiera się na zasadach ogólnych lub na podatku liniowym).

W szczególnych sytuacjach podatnik może zostać zwolniony z obowiązku prowadzenia księgi przychodów/rozchodów lub z niektórych czynności z tego zakresu. Za regulację owych postanowień odpowiada paragraf 7 rozporządzenia o prowadzeniu KPiR: stanowi on, iż w przypadku złego stanu zdrowia lub podeszłego wieku osoby prowadzącej działalność gospodarczą, a także biorąc pod uwagę rozmiar oraz rodzaj prowadzonej działalności, niektórzy podatnicy zwolnieni są z konieczności bieżącego uzupełniania księgi przychodów i rozchodów. Wiąże się to z obowiązkiem złożenia pisemnego wniosku w urzędzie skarbowym (w placówce zgodnej z obecnym miejscem zamieszkania), jednak nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem miesiąca, w którym zwolnienie to miałoby wejść w życie.


Opracowanie:
Wodzisław Śląski, Rynek 27
tel. 32 455 62 05
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz