Artykuł sponsorowany

Co warto wiedzieć o audytach projektów unijnych?

Co warto wiedzieć o audytach projektów unijnych?

Od 2004 r. Polska jest Członkiem Unii Europejskiej. Dzięki temu możliwym stało się korzystanie z unijnych środków finansowych, co dla wielu przedsiębiorców jest bodźcem wpływającym pozytywnie na rozwój ich działalności. Trzeba jednak pamiętać, że w ten sposób pozyskane dofinansowanie wiąże się z regularnie przeprowadzaną weryfikacją sposobu wykorzystania pozyskanej dotacji.

Audyt jako element rozliczenia dotacji

Na dzień dzisiejszy zapotrzebowanie na środki unijne w Polsce utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie. Widoczne jest to w wielu obszarach funkcjonowania gospodarki, w których oferowany jest szeroki wachlarz różnego rodzaju programów unijnych. Niemniej jednak niezbędnym elementem rozliczenia tego wsparcia finansowego jest obowiązkowy audyt projektów unijnych. Jest on wykonywany przez podmiot zewnętrzny, niezależny od jednostki kontrolowanej i ma na celu sprawdzenie, czy wydatki poniesione w ramach projektu są zgodne z zasadami konkretnego programu, zaś sam projekt – zgodny z wnioskiem i umową. Właściwie wykonany audyt można podzielić na dwie części, czyli sprawdzenie realizacji projektu od strony merytorycznej oraz kontrola od strony finansowo-księgowej projektu. Audyt projektu unijnego od strony finansowo-księgowej to przede wszystkim sprawdzenie poniesionych wydatków, weryfikacja prawidłowości przeprowadzenia przetargów, analiza dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do zagospodarowania otrzymanych środków, a także weryfikacja procesu sprawozdania z realizacji przyjętych celów projektu i postanowień umowy o dofinansowanie projektu. Warto pamiętać, że działania te dotyczą wyłącznie tych dokumentów, które są ściśle związane z realizacją projektu i nie obejmują wglądu w pozostałe dokumenty i faktury. Najważniejszym dokumentem podsumowującym postępowanie audytowe jest raport zawierający podstawowe wnioski, który ma również za zadanie wskazać działania, jakie ewentualnie należy podjąć w celu likwidacji słabych punktów. W dokumencie tym powinna znaleźć się również informacja o sposobie kontrolowania, czy ewentualne zalecenia są wykonywane.

Doświadczony audytor pilnie poszukiwany

Aby zagwarantować odpowiednią jakość audytu, należy zlecić go jednostkom posiadającym odpowiednie kwalifikacje oraz wiedzę z zakresu funkcjonowania poszczególnych funduszy unijnych wspierających rozwój Polski. Zwiększające się wykorzystanie dotacji unijnych przyczynia się także do wzrostu zapotrzebowania na profesjonalne usługi audytorskie. W poszukiwaniu audytora warto zgłosić się do firmy Audyt Partner Doradztwo i Wiarygodność Beata Kucińska, która swoją siedzibę ma w Łodzi. W ramach swojej działalności firma ta oferuje przeprowadzenie audytu projektów unijnych oraz różnego rodzaju badania i przeglądy sprawozdań finansowych. Firma Audyt Partner posiada także niezbędną wiedzę i umiejętności do świadczenia szeroko pojętych usług doradczych, związanych z zarządzaniem i innych usług atestacyjnych. W chwili obecnej współpracuje z różnej wielkości polskimi przedsiębiorstwami, działającymi w rozmaitych sektorach i branżach, mającymi różnorakie formy organizacyjne i prawne. Audyt Partner to zespół profesjonalistów nieustannie podnoszących swoje kwalifikacje, dzięki czemu mogą sprostać wszelkim, nawet nietypowym zadaniom.

Audyty finansowe przeprowadzane przez biegłych rewidentów to bardzo ważny element w gospodarce funduszami unijnymi, gdzie obowiązują zasady zorganizowanego i racjonalnego działania. Należy pamiętać, że audyt to jeden z bardzo ważnych czynników mogących mieć wpływ na sukces i rozwój naszej firmy.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz