Materiał Partnera

Co warto wiedzieć o adaptacji gotowych projektów?

Co warto wiedzieć o adaptacji gotowych projektów?

Szykując się do budowy domu, bardzo ważną rzeczą jest przygotowanie projektu. Do wyboru mamy sporządzenie indywidualnego projektu od nowa lub też adaptację gotowego projektu z katalogu. Według najnowszych przepisów prawa budowlanego, należy bowiem gotowy projekt poddać w kolejnym etapie adaptacji do lokalnych warunków. Co należy wiedzieć o procesie, jakim jest adaptacja gotowego projektu?

Co należy wiedzieć przed rozpoczęciem budowy inwestycji?

Tak jak już wspomnieliśmy wcześniej, proces adaptacji gotowego projektu nie jest opcją. Jest to warunek konieczny, który musi zostać spełniony, aby móc uzyskać pozwolenie na budowę. Sama adaptacja polega na stworzeniu bazowego projektu, na którego podstawie następnie zostanie stworzona kompletne dokumentacja projektu budowlanego dopasowanego do indywidualnych potrzeb klienta. 

Kto może wykonać dla nas adaptację gotowego projektu?

Tą kwestię powinniśmy złożyć w ręce lokalnego projektanta z uprawnieniami projektowymi. Lokalnego- czyli takiego, który prowadzi swoją działalność w pobliżu miejsca, w którym chcemy wybudować nasz dom czyli np. w gminie lub powiecie ze względu na dobrą znajomość lokalnych uwarunkowań i aktualnych zwyczajów panujących w miejscowych instytucjach, co bardzo usprawni i ułatwi nam załatwienie wielu formalności. Taki projektant musi także przynależeć aktualnie do Izby Inżynierów Budownictwa i posiadać stosowne zaświadczenie. Polecamy skorzystanie z usług profesjonalnego biura projektowego PHU Zarbud, które składa się z doświadczonego, wykształconego oraz wysoko wykwalifikowanego zespołu pracowników, którzy podchodzą do swoich obowiązków z ogromną precyzją, oferując pełen wachlarz wysokiej jakości usług.

Zakres prac wchodzących w zakres standardowej adaptacji

Po pierwsze w skład takich prac wchodzi dostosowanie budynku do ustaleń lokalnego zagospodarowania przestrzennego bądź też założeń wynikających z decyzji o warunkach zabudowy, co w praktyce oznacza takie prace jak:

  • Zmiany w obrębie kąta nachylenia dachu – projektant musi dostosować go  do lokalnej strefy obciążenia wiatrem i śniegiem
  • Zmniejszenie obrysu zewnętrznego
  • Obniżenie poziomu 0
  • Dostosowanie fundamentu do warunków działki – w tym celu projektant musi określić głębokość strefy przemarzania, a także wybrać odpowiedni sposób izolacji fundamentów
  • Proponowane przez klienta zmiany istotne z punktu widzenia konstrukcji budynku (nieistotne wpisywane są do dziennika budowy przez kierownika budowy już w trakcie trwania realizacji budowy domu).

O czym warto pamiętać przy adaptacji gotowego projektu?

Wszystkie alteracje, a także podejmowane działania w obrębie projektu danej inwestycji muszą zostać zaakceptowane i zatwierdzone przez projektantów w odpowiednim oświadczeniu, w którym potwierdzą oni zgodność ostatecznego projektu z wymaganiami prawa budowlanego oraz technicznymi wymogami.

Opracowanie:
Grudziądz, Kościelna 10 lok. 3
tel. 609 366 255
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz