Materiał Partnera

Co warto wiedzieć na temat obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników?

Co warto wiedzieć na temat obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników?

Prowadząc gospodarstwo rolne niejednokrotnie staniemy w sytuacji, w której nie ze swojej winy możemy zagrozić dobru osobistemu osób trzecich. Jako osoby odpowiedzialne za wypadek jesteśmy wówczas narażeni na duże koszty związane z pokryciem strat. Obowiązek ten może zostać z nas zdjęty, jeśli wykupimy ubezpieczenie OC, które tak czy inaczej jest wymagane przez przepisy prawne.

Jaki akt prawny reguluje kwestię obowiązkowego ubezpieczenia OC dla rolników?

Jeśli chcemy prowadzić gospodarstwo rolne, będziemy musieli wykupić stosowne ubezpieczenia. Wiele z nich jest obowiązkowych, inne wykupimy zupełnie dobrowolnie, na przykład u pośrednika takiego jak Ewa Falkiewicz.

Kwestię obowiązkowych ubezpieczeń dla rolników reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowym, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunalnych. Znajdują się w niej przepisy związane z obowiązkowym ubezpieczeniem OC rolników oraz ubezpieczeniami budynków rolniczych. To na podstawie tej właśnie ustawy sprawowana jest kontrola nad kwestią ubezpieczeń rolników.

Kto podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC rolników?

Wspominana wyżej ustawa mówi o tym, kto podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC rolników – są to wszystkie osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą i odprowadzające przy tym podatki. Wielkość areału rolnego należącego do takiej osoby musi przekraczać jeden hektar – tylko wówczas będziemy musieli ubezpieczyć siebie i swoje budynki gospodarcze.

Ubezpieczyciel nie jest narzucony – możemy wybrać dowolnego. Najważniejsze jest to, by ubezpieczenie zostało wykupione. Obowiązek ten ciąży na nas od momentu nabycia gospodarstwa rolnego – dowolną drogą – przez cały okres jego posiadania. Co ważne, zakład ubezpieczeń musi zostać poinformowany o zmianie posiadacza gospodarstwa przed upłynięciem czternastu dni od owej zmiany.

Informację przekazuje rolnik, do którego należało dotąd gospodarstwo zmieniające właściciela. Inaczej jest wtedy, gdy nabycie gospodarstwa rolnego odbędzie się na skutek śmierci jego poprzedniego posiadacza –wówczas informację musi przekazać nowy właściciel.

Jak długo obowiązuje ubezpieczenie OC rolników?

Polisa ubezpieczeniowa zawierają jest na okres dwunastu miesięcy i kończy się z upływem dnia poprzedzającego termin upłynięcia tego okresu. Oznacza to, że jeśli polisę wykupiliśmy 13 grudnia, kończy się ona 12 grudnia następnego roku.

Nie musimy się jednak o nic martwić – jeśli nie wypowiemy umowy, automatycznie odnawia się ona na kolejny rok. Oczywiście wcześniej otrzymamy stosowne informacje, które umożliwią nam wypowiedzenie umowy i tym samym zmianę towarzystwa ubezpieczeniowego.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz