Co trzeba wiedzieć o dokumentacji firmy transportowej?

Co trzeba wiedzieć o dokumentacji firmy transportowej?

Osoby wykonujące przewóz towarów lub osób muszą posiadać odpowiednie dokumenty. Jesteś przedsiębiorcą i prowadzisz firmę transportową? A może chcesz skorzystać z usług transportowych? Dowiedz się, jakie dokumenty powinien posiadać każdy kierowca i sprawdź, jaka dokumentacja powinna być przechowywana w siedzibie firmy. Przeczytaj, co powinna zawierać dokumentacja przewozu ładunków specjalistycznych.

Jakie dokumenty powinien posiadać kierowca?

Dokumenty osobiste

Każdy kierowca, który pracuje w firmie transportowej, musi mieć przy sobie dokumenty osobiste, czyli:

  • prawo jazdy,
  • kartę kierowcy,
  • świadectwo kierowcy,
  • zaświadczenia potwierdzające ważność badań lekarskich i psychologicznych,
  • zaświadczenie o działalności
  • wykresówki lub zapis cyfrowy z tachografu

Poza tym, jeśli transportowane towary to ładunki niebezpieczne, kierowca musi posiadać także odpowiedni certyfikat uprawniający do tego typu czynności.

Dokumenty związane z pojazdem i ładunkiem

Poza dokumentami osobistymi każdy kierowca, który zajmuje się przewozem towarów, powinien obowiązkowo posiadać dokumentację transportową dotyczącą samego pojazdu, czyli dowód rejestracyjny, ubezpieczenie OC, a także upoważnienie do korzystania z pojazdu.

Dodatkowo, jeśli kierowca podejmuje się transportu międzynarodowego, jego obowiązkiem jest posiadanie zezwolenia międzynarodowego z certyfikatem EURO. W przypadku przewożenia ładunków niebezpiecznych kierowca koniecznie musi mieć przy sobie świadectwo dopuszczenia pojazdu, a w przypadku przewożenia żywych zwierząt – świadectwo, że wybrany środek transportu został zatwierdzony przez powiatowego lekarza weterynarii.

Poza tym kierowca musi również posiadać dokumenty związane z przewożonym ładunkiem, czyli list przewozowy, świadectwo pochodzenia towaru, fakturę VAT i kwit wagowy. Dokumentacja przewozu ładunków specjalistycznych musi zawierać też zezwolenie pozwalające na przejazd pojazdu wraz z ładunkiem lub bez, którego masa, naciski osi lub wymiary są większe niż wielkości przewidziane w przepisach. Dowiedz się więcej o zezwoleniach na transport ponadgabarytowy.

Ostatnim ważnym dokumentem, który koniecznie trzeba wymienić, jest wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub wypis z licencji.

Jakie dokumenty powinna mieć firma spedycyjno-transportowa?

Oprócz dokumentów, które powinien mieć przy sobie kierowca, równie ważna jest dokumentacja przechowywana w siedzibie firmy.

Wśród najważniejszych dokumentów powinny znaleźć się dokumenty potwierdzające dostęp do rynku, czyli oryginały licencji i zezwoleń potwierdzających wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, certyfikat kompetencji zawodowych, ubezpieczenie OC, a także wykaz pojazdów, którymi wykonywany jest transport.

W firmie powinny być przechowywane także akta pracownicze dotyczącego zatrudnionych kierowców. Do takich dokumentów należą między innymi umowy, zaświadczenia o kwalifikacjach czy szkoleniach. W teczkach pracowników powinny się również znaleźć wypisy i kserokopie dokumentów osobistych.

Przechowywanie dokumentacji to jedna sprawa, równie ważne jest prowadzenie ewidencji kierowców. Kontrolowane powinno być, czy kierowcy przestrzegają określonych norm czasowych itd.

Oceń artykuł (0)
0,0
Komentarze
Dodaj komentarz