Materiał Partnera

Co to znaczy, że woda jest uzdatniona?

Co to znaczy, że woda jest uzdatniona?

Występująca naturalnie w środowisku i pobrana z ujęcia, niezależnie podziemnego czy powierzchniowego woda powinna zostać poddana procesom umożliwiającym jej dalsze wykorzystanie. Dlaczego? Zawiera bowiem zanieczyszczenia mechaniczne i biologiczne, posiada niewłaściwe stężenia molowe rozpuszczonych w niej pierwiastków, ma też nieodpowiedni kolor, smak czy zapach i należy ją uzdatnić. Tylko co to znaczy?

Uzdatnianie wody – definicja

Według definicji uzdatnienie wody oznacza po prostu… uczynienie jej zdatną do użytku. Każde jednak przeznaczenie wymagać będzie od wody spełnienia innych kryteriów: inne wymogi postawimy wodzie pitnej, innej do użytku gospodarczego, przemysłowego i produkcyjnego, ciepłowniczego, grzewczego, chłodniczego itd. Uzdatnienie polegać więc będzie na dostosowaniu składu i właściwości wody do danego jej zastosowania, dlatego też i wykorzystane do tego celu technologie będą się różnić w zależności od celu wykorzystania wody.

Co konkretnie oznacza dostosowanie składu i właściwości wody? Na to pytanie odpowiada nam ekspert z firmy Global Concepts 2000 Polska, dystrybutora technologii do uzdatniania wody.

Uzdatnianie oznacza najczęściej: usunięcie mikroorganizmów o charakterze patogennym, eliminację mechaniczną powodujących mętność i określoną barwę zanieczyszczeń o charakterze zawieszonym i koloidalnym, regulację pH, pozbycie się substancji organicznych naturalnych i pochodzenia syntetycznego, składników nadających wodzie smak i zapach, powodujących twardość i zasolenie związków wapnia, magnezu, żelaza, manganu i metali ciężkich oraz rozpuszczonych w roztworze gazów, m.in. dwutlenku węgla, siarkowodoru czy metanu. Procesy prowadzi się do momentu osiągnięcia pożądanych parametrów  – informuje nas ekspert.

Procesy uzdatniania wody

Dostosowanie właściwości fizykochemicznych i biologicznych wody do określonych celów użytkowych przebiega wskutek przeprowadzenia uzdatniających ją procesów technologicznych. Wśród tych procesów są: filtracja, zmiękczanie poprzez wymianę jonową, dezynfekcja, demineralizacja drogą odwróconej osmozy, chemiczne strącanie i utlenianie, napowietrzanie i inne. Procesy te dobiera się do wymogów odbiorcy wody: inne kryteria będzie mieć woda do celów bytowych, inne do gospodarczych czy przemysłowych. Spójrzmy pokrótce na kilka najważniejszych.

Dezynfekcja wody może przebiegać na przykład poprzez chlorowanie (dozowanie do wody roztworu podchlorynu sodu), stosowanie wodnego roztworu dwutlenku chloru,  ozonowanie (mieszanie wody z O3) czy naświetlanie przepływającej wody promieniowaniem ultrafioletowym przy pomocy filtrów z wbudowaną lampą UV. Warto wiedzieć, że chlorowanie wody, szczególnie tej przeznaczonej do spożycia wymagać będzie potem filtracji mechanicznej i z filtrem na węglu aktywnym. Sterylizacja UV nie wymaga tego etapu procesu, stąd jej rosnąca popularność.

Zmiękczanie wody można przeprowadzić wytrącając z wody związki węgla, wapnia, magnezu, krzemu, żelaza i manganu. Proces ten może przebiegać poprzez napowietrzanie i filtrację na odpowiednim rodzaju złoża lub wymianę jonową z użyciem złoża filtrującego i określonych reagentów chemicznych.

Eliminacja zanieczyszczeń rozpuszczalnych i zawieszonych i demineralizacja odbywać się może wskutek procesu odwróconej osmozy. Wykorzystuje on półprzepuszczalną membranę osmotyczną i różnicę stężeń danej substancji czy związku chemicznego pomiędzy wodą zanieczyszczoną a czystą. Proces ten może być dodatkowo sterowany przez zadziałanie na nieuzdatnioną wodę ciśnieniem. Odwrócona osmoza wymaga jednak wstępnego przygotowania wody poprzez jej przefiltrowanie mechaniczne i eliminację związków manganu, chloru, wapnia, magnezu, żelaza, manganu czy krzemu, żeby nie doprowadzić do zaczopowania membran osmotycznych.

Oceń artykuł (2)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz