Materiał Partnera

Co to jest kabotaż? Czym są ładunki kabotażowe?

Co to jest kabotaż? Czym są ładunki kabotażowe?

W Polsce coraz więcej firm spedycyjnych korzysta z transportu kabotażowego, czyli możliwości wykonywania tymczasowo przewozów krajowych na terenie przyjmującego państwa członkowskiego. Przewóz ładunków kabotażowych można wykonywać nie tylko drogą lądową, ale także drogą morską lub powietrzną. Czym dokładnie jest przewóz kabotażowy i jakie warunki musi spełnić przewoźnik?

Czym jest kabotaż?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 wyjaśnia zagadnienie kabotażu. Zgodnie z nim przewóz kabotażowy to krajowy zarobkowy przewóz wykonywany tymczasowo w przyjmującym państwie członkowskim zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Jest to sytuacja, w której np. przewoźnik z Polski wykonuje tymczasowo przewozy krajowe na terenie Niemiec, Francji czy innego państwa członkowskiego.

Przewóz kabotażowy może być wykonywany za pomocą żeglugi, transportu koleją, samochodem lub samolotem. Należy pamiętać, że kabotaż może być wykonany tylko i wyłącznie tym samym pojazdem, którym dokonano transportu ładunku do państwa przyjmującego – mówi ekspert z firmy MORADO – dostawcy usług spedycyjnych w zakresie międzynarodowego transportu.

Możemy wyróżnić kabotaż mały, czyli przewóz ładunków na terenie jednego państwa oraz kabotaż duży, tj. przewóz między kilkoma państwami członkowskimi. Firmy spedycyjne mogą wykonać trzy przewozy kabotażowe. Ostatni rozładunek musi być wykonany maksymalnie w 7 dniu po rozładunku. Jeśli przewoźnik znalazł się bez ładunku w kraju członkowskim, w którym zamierza dokonać kabotażu, może wykonać wówczas tylko jeden przewóz w ciągu 3 dni.

Jakie wymagania musi spełnić przewoźnik?

Każdy przewoźnik dokonujący kabotażu musi stosować się do przepisów oraz wymogów zawartych w rozporządzeniu. Musi on posiadać licencję wspólnotową i dokumenty poświadczające stosowanie się do przepisów odnoszących się do przewozów kabotażowych. Jeśli przewoźnik jest z poza Unii Europejskiej musi być w posiadaniu świadectwa kierowcy. Każdy przewoźnik musi posiadać wymagany list CMR dot. przewozu międzynarodowego do innego państwa członkowskiego oraz list przewozowy dla każdego przewozu kabotażowego, który powinien zawierać dane i podpis nadawcy, przewoźnika oraz odbiorcy ładunku, adres dostawy, opis ładunku, masę jak i numery rejestracyjne pojazdu. Warto objąć ubezpieczeniem ładunek kabotażowy, czyli przewożone towary, głównie sprzęt RTV, AGD, sprzęt komputerowy, samochody, motocykle, materiały niebezpieczne, wyroby tytoniowe i alkoholowe czy leki. Ubezpieczenie powinno obejmować szkody rzeczowe, powstałe na skutek kradzieży, rabunku, wydania towaru nieuprawnionej osobie, opóźnień w dostawie czy nieprawidłowego zamocowania towarów.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz