Materiał Partnera

Co składa się na koszty zatrudnienia pracownika?

Co składa się na koszty zatrudnienia pracownika?

Wiele firm, niezależnie od rozmiarów prowadzonej działalności gospodarczej zatrudnia pracowników. Wiąże się to z ponoszeniem kosztów przez pracodawcę – musi on bowiem nie tylko zapewnić wynagrodzenie, ale opłacić też składki ubezpieczeniowe na rzecz pracownika. Koszt całkowity zatrudnienia uzależniony jest od rodzaju podpisanej umowy: o pracę, o dzieło czy zlecenie. Przyjrzyjmy się tej kwestii bliżej.

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Wszelkie kwestie finansowe związane z zatrudnieniem pracowników przez firmę muszą być ujmowane w powadzonej na jej rzecz księgowości. Jednak nawet powierzając to zadanie specjalistom z biura rachunkowego, takiego jak Lemar, przedsiębiorca musi być świadomy swoich obowiązków. Lista płac to jedynie część dokumentacji sporządzanej na potrzeby zarządzania kadrami. Konieczne jest też terminowe regulowanie należności do ZUS.

W sytuacji, gdy pracownik zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę, składki na ubezpieczenie potrącane za zarówno z wynagrodzenia, jak i z budżetu pracodawcy. Wysokość składek jest inna dla poszczególnych rodzajów świadczeń:

  • emerytalne (pracodawca i pracownik – 9,76%);
  • rentowe (pracodawca – 6,5%, pracownik – 1,5%);
  • wypadkowe (stopa procentowa uzależniona od rodzaju działalności, standardowa wysokość, którą płaci pracodawca to 1,67%);
  • chorobowe (pracownik – 2,45%);
  • zdrowotne (pracownik – 9%);
  • fundusz pacy (pracodawca – 2,45%);
  • fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (pracodawca – 0,1%).

Wynika z tego, że obok wynagrodzenia brutto dla pracownika, pracodawca ponosi obciążenie w wysokości 20% wynagrodzenia brutto.

W sytuacji, gdy pracownik zatrudniony jest w pełnym wymiarze godzin i otrzymuje minimalne wynagrodzenie, które wynosi 2250 złotych, koszt całkowity jego zatrudnienia to 2710,81 złotych. Opłacone przez niego składki wynoszą wówczas 460,81 złotych.

Umowa zlecenie i umowa o dzieło

Koszty zatrudnienia pracownika na podstawie umowy zlecenia uzależnione są od tego, kim jest pracownik. Jeśli umowa ta jest jedynym źródłem zatrudnienia, pracodawca ponosi koszty wynagrodzenia oraz należnych składek do ZUS. Natomiast w przypadku osób zatrudnionych w innej firmie, gdzie wynagrodzenie jest równe co najmniej wynagrodzeniu minimalnemu, oraz studentów do dwudziestego szóstego roku życia kosztem pracodawcy jest jedynie wynagrodzenie brutto.

Podobnie jest w przypadku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o dzieło – tu również pracodawca nie odprowadza składek do ZUS, a zatem kosztem uzyskania przychodu jest dla niego jedynie wynagrodzenie brutto pracownika.

Opracowanie:
Jastrowie, Słowackiego 10 lok. 10
tel. 781 251 161
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz