Materiał Partnera

Co powinno obejmować szkolenie BHP w firmie?

Co powinno obejmować szkolenie BHP w firmie?

Szkolenie BHP powinno być pierwszym krokiem we wdrażaniu pracownika do firmy. Należy przeprowadzać je jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy, a zgodnie z polskim prawem muszą je przejść osoby nowo zatrudnione, studenci odbywający praktykę oraz uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu. Wyróżnić możemy tu szkolenie wstępne BHP oraz szkolenie okresowe.

Instruktaż ogólny

Jest to element składowy wstępnego szkolenia BHP. Obowiązkowo muszą je przejść nowo zatrudnieni pracownicy, studenci oraz uczniowie w ramach praktyk. Zwolnienie ze szkolenia wstępnego jest możliwe jedynie w sytuacji, gdy pracownik podejmuje pracę na tym samym stanowisku, na którym pracował u danego pracodawcy bezpośrednio przed podpisaniem z tym pracodawcą nowej umowy o pracę. Ponowne przeprowadzenie szkolenia będzie jednak konieczne, jeśli nastąpi nawet krótka przerwa w zatrudnieniu. Instruktaż ogólny przeprowadzany w ramach szkolenia wstępnego ma na celu zapoznanie pracownika z podstawowymi zasadami BHP – wynikającymi z Kodeksu pracy i tymi swoistymi dla danej firmy.

Uczestnicy szkolenia mają podczas instruktażu ogólnego zapoznać się z treścią układów zbiorowych pracy czy regulaminów pracy, wszystkimi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie BHP w zakresie instruktażu ogólnego powinno trwać minimum trzy godziny lekcyjne, co daje dwie godziny piętnaście minut. Pamiętać należy ponadto, że szkolenie wstępne przeprowadzać może jedynie osoba w tym kierunku wykwalifikowana. Może to być pracownik służby BHP lub wyznaczony przez pracodawcę, a może być to też firma zewnętrzna taka jak Doradca BHP i ADR. Sylwester Jurkowski. Posiadanie odpowiednich kwalifikacji nie jest natomiast wymagane w przypadku szkoleń okresowych.

Instruktaż stanowiskowy

Instruktaż stanowiskowy stanowi drugi element szkolenia wstępnego BHP i obejmuje kwestie takie jak:

  • czynniki środowiska pracy występujące na danym stanowisku;
  • ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą;
  • sposoby ochrony przed zagrożeniami;
  • metody bezpiecznego wykonywania pracy na danym stanowisku.

Czas trwania instruktażu stanowiskowego jest inny w zależności od specyfiki stanowiska pracy. Dla wszystkich innych niż stanowiska administracyjno-biurowe, minimalny czas trwania szkolenia to osiem godzin lekcyjnych (sześć godzin i trzydzieści minut). Dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych pracujących w warunkach uciążliwych są to dwie godziny lekcyjne (dziewięćdziesiąt minut). Szkolenie BHP w zakresie instruktażu stanowiskowego uzależnione będzie ponadto od stopnia przygotowania zawodowego pracownika oraz jego dotychczasowego stażu pracy.

Opracowanie:
Cianowice, Marianów 22
tel. 507 079 305
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz