Co powinna zawierać umowa kupna-sprzedaży samochodu?

Co powinna zawierać umowa kupna-sprzedaży samochodu?

Kupno i sprzedaż samochodu to poważna decyzja, która wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Decydując się na nowe auto, warto pamiętać o odpowiednich dokumentach. Prawidłowo wypełniona umowa kupna-sprzedaży samochodu może cię zabezpieczyć przed problemami w przyszłości. Zobacz, co powinien zawierać taki dokument i jak bezpiecznie przeprowadzić transakcję.

Co to jest umowa kupna-sprzedaży samochodu?

Umowa kupna-sprzedaży samochodu to forma dokumentująca przejście własności auta z osoby prywatnej na inną osobę. Musi ona być sporządzona w formie pisemnej, co najmniej w dwóch kopiach. Na obydwu dokumentach powinny się podpisać obie strony umowy lub ich przedstawiciele.

Z wypełnionym dokumentem sprzedający musi udać się do wydziału komunikacji, by poinformować o zbyciu pojazdu. Z kolei kupujący ma obowiązek zarejestrowania pojazdu w ciągu miesiąca od daty zawarcia umowy. Musi również odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych, który wynosi 2% wartości rzeczy.

Co musi zawierać umowa zakupu samochodu?

Informacje o zawieranej transakcji

W tym podpunkcie powinna znaleźć się data, godzina i miejsce zakupu, np. konkretny salon sprzedaży samochodów. Pamiętaj, że do dnia transakcji wpisanego w umowie, nie jesteś właścicielem a użytkownikiem auta. Na dodatek bez umowy użyczenia – nielegalnym.

Jeśli kupujesz samochód, nigdy nie gódź się na datę wpisaną wstecz. Nie wiesz, co działo się z pojazdem kilka dni temu. Jeśli chcesz, umieść w umowie wpis o odbiorze auta w określonym dniu, innym niż dzień zakupu.

Dane sprzedającego i kupującego

Tutaj powinny się znaleźć podstawowe dane o właścicielu i kupującym. Niezależnie od tego, czy kupujesz, czy sprzedajesz samochód, koniecznie sprawdź dokumenty drugiej strony. Pamiętaj, że jeśli sprzedający nie jest właścicielem pojazdu, powinien posiadać stosowne upoważnienie. Należy dołączyć je do umowy.

Informacje o pojeździe

W tym podpunkcie powinny się znaleźć informacje, które pozwolą na identyfikację samochodu. Należy umieścić tam markę, model, rocznik, numer VIN oraz numer rejestracyjny auta. Warto również spisać:

  • dokładny przebieg
  • ewentualne uszkodzenia i braki techniczne
  • ewentualne postępowania toczące się w związku z samochodem
  • wady auta, o których poinformował sprzedawca
  • przebyte kolizje i naprawy blacharskie

Zawarcie powyższych informacji jest bardzo ważne, ponieważ wszystkie pozostałe usterki możesz reklamować.

W każdej umowie sprzedaży auta powinien znaleźć się także zapis o tym, że kupujący zna stan techniczny auta i nie będzie rościł sobie żadnych praw w tym zakresie wobec drugiej strony umowy. Taki zapis chroni sprzedającego przed roszczeniami z tytułu wad ukrytych. Z drugiej strony nabywca może w ciągu roku od podpisania umowy skorzystać z przepisów o rękojmi.

Kwota transakcji

W umowie musi się znaleźć także kwota i sposób przeprowadzenia transakcji oraz informacje o ewentualnej zaliczce lub zadatku. W tym miejscu warto pamiętać, że w przypadku rezygnacji z kupna lub sprzedaży zaliczkę należy zwrócić. Z kolei zadatek jest oddawany jedynie, gdy umowa przedwstępna została rozwiązana za zgodą obu stron. Jeśli zdecydowałeś się na płatność w ratach, także umieść to w umowie. Dodaj też informacje o tym, jaka będzie ich wysokość i terminy spłat. Pamiętaj też o zawarciu oświadczenia, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi własność właściciela oraz jest wolny od wad prawnych.

Wzór umowy sprzedaży samochodu możesz znaleźć w internecie i z łatwością wydrukować. Dokument możesz również stworzyć samodzielnie. Najważniejsze, byś uważnie przeczytał, czego on dotyczy i zawarł w nim wszystkie potrzebne informacje.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz