Materiał Partnera

Co powinieneś wiedzieć o agencji pracy tymczasowej?

Co powinieneś wiedzieć o agencji pracy tymczasowej?

Pracy tymczasowej podejmują się osoby młode, często jeszcze się uczące (uczniowie, studenci), ale także osoby bezrobotne, które borykają się z problemem znalezienia stałego zatrudnienia. Rolą agencji pracy tymczasowej jest pośredniczeniem w kontaktach między pracownikiem a pracodawcą. Jak wybrać dobrą agencję pracy tymczasowej? Na co zwrócić uwagę? Sprawdziliśmy.

Jak działa agencja pracy tymczasowej?

Każda agencja pracy tymczasowej funkcjonuje w bardzo podobny sposób. Osoby, które korzystają z jej pośrednictwa są zatrudnione na podstawie umowy na czas określony, umowy zlecenie lub umowy o dzieło.

Agencja pracy tymczasowej zajmuje się dobieraniem osób do wykonywania określonych zadań na rzecz pracodawcy. Należy pamiętać, że praca tymczasowa w jednej firmie nie może trwać dłużej niż 18 miesięcy,  w okresie wynoszącym 36 miesięcy - według ustawy.

Warto dodać także, że firmy działające jako agencje pracy tymczasowej muszą spełniać kilka warunków: terminowe opłacanie składek ZUS i podatków, niekaralność oraz brak ogłoszenia upadłości. Potwierdzeniem spełnienia tych wymogów jest certyfikat wydany przez marszałka województwa, na którego terenie mieści się siedziba agencji.

Praca tymczasowa - gdzie szukać ofert?

Poszukiwania pracy tymczasowej warto rozpocząć od przejrzenia ofert znajdujących się w urzędzie pracy, na gminnych tablicach ogłoszeniowych, czy targach, które są organizowane przez uczelniane biura karier. Oczywiście pozostaje jeszcze jedna opcja - Internet. Możemy z całą pewnością stwierdzić, że znajdziemy tam bardzo wiele różnorodnych ofert. Warto przejrzeć serwisy ogłoszeniowe, czy portale społecznościowe.

Mimo wszystko należy pamiętać, że nie wszystkie informacje podane w ogłoszeniu muszą być prawdziwe, dlatego też najbezpieczniejszym źródłem informacji o możliwości pracy tymczasowej są agencje pracy tymczasowej. Warto zgłosić się do takiej, która cieszy się dobrą opinią - taką z pewnością jest Kiwi Polska Agencja Pracy, która mieści się w Łukcie, w powiecie ostródzkim, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Bez zbędnych zobowiązań

Co ważne, agencje pracy nie pobierają jakichkolwiek opłat od kandydatów. Wszystkie opłaty związane z korzystaniem z pośrednictwa agencji pracy, ponoszą zleceniodawcy. Dodatkowo,  jeśli jesteś osobą bezrobotną, zarejestrowaną w UP, nie musisz się wyrejestrowywać z urzędu pracy, do czasu aż nie podpiszesz umowy i nie rozpoczniesz pracy.

Na sam koniec warto to wszystko podsumować. Jak widzimy agencje pracy tymczasowej to bardzo dobre rozwiązanie na znalezienie pracy, zwłaszcza dla młodych osób, które nie są jeszcze wykształcone w konkretnym kierunku zawodowym.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz