Materiał Partnera

Co powinien zawierać projekt budowlany domu?

Co powinien zawierać projekt budowlany domu?

Niezależnie od tego, jaki budynek będzie budowany, przed rozpoczęciem prac budowlanych niezbędne jest uzyskanie wymaganych dokumentów. Najważniejszym z nich bez wątpienia jest pozwolenie na budowę. Oczywiście bardzo ważne jest zlecenie wykonania projektu budowlanego domu. Z czego takich projekt jest złożony oraz co powinien zawierać?

Projekt architektoniczno-budowlany

Pierwszą, a zarazem najważniejszą częścią każdego projektu budowlanego jest projekt architektoniczno-budowlany. Jego wykonaniem zajmuje się m.in. biuro projektów AR-Tech ze Szczecina. Przede wszystkim zawiera on dokumentacje techniczną stawianego budynku. Poza tym dokument ten ma w sobie podstawowe informacje na temat budowanego obiektu takie, jak np. powierzchnia budynku, powierzchnia każdego pomieszczenia, kubatura ogrzewana i pozbawiona ogrzewania.

Ponadto w projekcie architektoniczno-budowlanym zawarte będą również inne informacje, które będą przedstawione w formie rysunków w skali 1:100. Do tych informacji zaliczają się:

 • rzuty wszystkich poziomów domu z uwzględnieniem fundamentów i więźby dachowej,
 • przekroje charakterystycznych miejsc, takich jak schody,
 • charakterystyka elewacji,
 • rysunki instalacji wewnętrznych.

Drugą część projektu architektoniczno-budowlanego, którego wykonaniem zajmuje się architekt lub biuro projektowe, stanowi opis obejmujące takie informacje, jak:

 • konstrukcja domu,
 • wykorzystane materiały budowlane,
 • posadowienie obiektu,
 • kategoria geotechniczna,
 • układ i rozmieszczenie instalacji,
 • charakterystyka energetyczna budynku, czyli roczne zapotrzebowanie na ogrzewanie w przeliczeniu na 1 metr kwadratowy.

Czym jest projekt zagospodarowania terenu?

Projekt zagospodarowania terenu to rysunek, który będzie przedstawiał plan zagospodarowania działki z uwzględnieniem otoczenia w wyznaczonych odgórnie granicach. Dokument ten będzie głównie zawierał informacje na temat parametrów określających rozmieszczenie domu i innych obiektów na działce. Projektant wykonuje rysunek przedstawiający projekt zagospodarowania terenu w odpowiedniej skali dla mapy zasadniczej. Najczęściej wynosi ona 1:500 lub 1:1000.

Do podstawowych danych, które zamieszcza się w projekcie zagospodarowania terenu należą:

 • całkowita powierzchnia działki,
 • rozmiary budynku i jego usytuowanie na działce,
 • odległości obiektów względem granic działki,
 • obecność elementów rozgraniczających, np. ulice, chodniki, dojazdy itp.,
 • rozmieszczenie elementów infrastruktury, np. studnie, kanalizacje, przyłącza gazowe itp.,
 • rozmieszczenie obiektów w granicach działki.

Plan zagospodarowania terenu zwykle wykonuje się w zbiorczej formie, czyli jeden rysunek dotyczy zarówno domu, jak i elementów uzbrojenia działki. Wszelkie działania ingerujące w środowisko naturalne musza być zaznaczone w projekcie domu. Do takich ingerencji zalicza się między innymi wycinkę drzew, czy zmiany poziomu działki.

Opracowanie:
Szczecin, Batalionów Chłopskich 37 lok. 43
tel. 502 634 199
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz