Materiał Partnera

Co powinien zawierać dobry projekt budowlany?

Co powinien zawierać dobry projekt budowlany?

Projekty budowlane mogą dotyczyć różnych inwestycji – od wzniesienia budynków biurowych, po domy drewniane lub mieszkania. Projekt budowlany jest objęty ustawą, dlatego obligatoryjnie powinien składać się z dwóch części – architektoniczno-budowlanej i planu zagospodarowania terenu. Aby koncepcja była w całości uzupełniona, musi być dostosowana do warunków terenowych oraz gruntowo-wodnych. Co dokładnie powinien zawierać projekt budowlany?

Część pierwsza – projekt architektoniczno-budowlany

Projekt architektoniczno-budowlany jest najważniejszą częścią całego projektu budowlanego. Składa się na niego cała dokumentacja techniczna, czyli opis przeznaczenia i sposobu wykonania budowy. Powinna być w nim zawarta również odpowiedź na pytanie o formę obiektu. W celu wizualizacji budynku w projekcie należy przedstawić zrzuty wszystkich jego poziomów, a także fundamentów, piwnic i dachu. Projekt budowlany musi zawierać również przekroje przeprowadzone w każdym charakterystycznym miejscu. Nie wspominając już o dokładnym obliczeniu powierzchni całego budynku oraz jego poszczególnych pomieszczeń. Konieczne jest również wyznaczenie właściwej dla niego objętości ogrzewania. W projekcie architektoniczno-budowlanym powinna znaleźć się część stricte opisowa. To właśnie tu należy zawrzeć opis konstrukcji domu, użytych materiałów oraz wskazać zapotrzebowanie budynku m.in. w ogrzewanie.

Część druga – plan zagospodarowania terenu

Plan zagospodarowania terenu przedstawia zarys zaprojektowanych budynków na odpowiedniej mapie. W tej części powinny być zawarte granice działki oraz wszelkie występujące w okolicy budynki. Szczegółowo opisane powinny być przyłącza – wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe oraz elektryczne. Co więcej, do każdego z nich musi być wykonany rysunek. Wykonaniem projektu budowlanego zajmuje się firma Expert-bud. To biuro konsultacji, nadzoru i wykonawstwa robót budowlanych, które dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu potrafi skutecznie doradzić oraz sporządzić doskonały projekt. Plan zagospodarowania terenu – w przypadku zaplanowanej ingerencji w środowisko naturalne – powinien dodatkowo zawierać zaplanowaną wycinkę drzew, wyrównanie terenu działki lub zabezpieczenie gruntu.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz