Materiał Partnera

Co oznacza słowo remont?

Co oznacza słowo remont?

Remont – słowo, które napawa przerażeniem każdego właściciela nieruchomości – mieszkania, domu, lokalu usługowego.  Wiąże się z brakiem porządku, kurzem, zapachem chemii budowlanej i przede wszystkim z kosztami. Jednak co jakiś czas remont należy wykonać. Odnowić pomieszczenie, a może je przebudować czy zmodernizować… Hola, hola… Przebudowa, modernizacja, czy remont? Żadne z tych zadań nie jest podobne do siebie, ma inny zakres i wymaga odpowiednich pozwoleń… Co oznaczają i czego dotyczą?

Z definicji remontowej…

Remont, zgodnie z  art. 3 pkt 8 Prawa budowlanego oznacza przeprowadzenie w istniejącym obiekcie budowlanym (np. budynku publicznym, domu jednorodzinnym, mieszkaniu) konkretnych robót budowlanych, których zadaniem jest odtworzenie jego stanu pierwotnego. Roboty te nie mogą polegać na bieżącej konserwacji. Za konserwację prawo uważa wszelkie działania, które prowadzą do utrzymania obiektu budowlanego w odpowiednim stanie techniczno-użytkowym. Prawo budowlane dopuszcza, by podczas remontu zastosowano wyroby budowlane inne, niż użyto ich w stanie pierwotnym.

Co to jest przebudowa?

Prace, które możemy określić mianem przebudowy dotyczą robót budowlanych, w wyniku których zmieniają się parametry użytkowe albo techniczne istniejącego obiektu budowlanego. Podczas prowadzonych prac nie może jednak ulec zmianie jego kubatura, jak również i powierzchnia zabudowy oraz takie wymiary, jak: wysokość, długość, szerokość. Nie może się również zmienić liczba kondygnacji. Tak wynika z art. 3 pkt 7a Prawa budowlanego. Na przeprowadzenie przebudowy zazwyczaj wymagane jest pozwolenie na budowę.

Na czym polega modernizacja?

Pojęcie modernizacji nie ma definicji ustawowej. Dlatego zawsze mogą i pojawiają się wątpliwości prawne. Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego  pojęcie modernizacji mieści się w zakresie takich definicji jak: remont, przebudowa albo rozbudowa. Modernizacja oznacza unowocześnienie, usprawnienie istniejącego obiektu. I są to wszelkie prace, które mają taki cel osiągnąć. Modernizacją będzie więc remont, podczas którego zostanie odtworzony stan poprzedni, ale i zostanie przeprowadzane unowocześnienie obiektu budowlanego.

- Prace remontowe to pewien rodzaj prac budowlanych oraz konserwatorskich i modernizacyjnych. Tak naprawdę jest to bardzo szerokie pojęcie. Prace remontowe przeprowadzane w dużych obiektach budowlanych powinny zawsze być zgłoszone w administracji budynku – wyjaśnia Piotr Głowacki z firmy Usługi Remontowo-Budowlane z  Warszawy.

Opracowanie:
Warszawa, Czynszowa 6 lok. 2
tel. 883 130 369
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz