Materiał Partnera

Co obejmują szkolenia BHP dla pracodawców?

Co obejmują szkolenia BHP dla pracodawców?

Szkolenia BHP dedykowane są nie tylko pracownikom w danej firmie, ale także pracodawcom i to niezależnie od tego, jak wiele osób zatrudniają. Takie kursy udzielają wyspecjalizowane podmioty posiadające wiedzę w tej dziedzinie, które usługi świadczą profesjonalnie, za uiszczeniem konkretnej opłaty. Dlaczego przepisy prawa wskazują na konieczność ich przeprowadzania i jak często trzeba odnawiać zdobytą w tym zakresie wiedzę?

Jakim rodzajom szkoleń BHP podlegają pracodawcy?

Kodeks pracy wskazuje, że pracodawca powinien odbyć szkolenie w trakcie którego zdobędzie wiedzę odnośnie tego, jakie są ogólne zasady BHP, jakie warunki pracy należy zapewnić pracownikom, a także jaka jest odpowiedzialność w przypadku naruszenia tych norm. W ich trakcie porusza się również kwestie związane z interpretowaniem niektórych przepisów, a także analizę oraz ocenę zagrożeń, które mogą pojawiać się w danych środowiskach pracy. Drugim typem kursów są te przeznaczone dla osób pełniących dodatkowo tzw. służbę BHP. Służba ta powstaje w podmiotach zatrudniających powyżej 100 pracowników i ma na celu kontrolę oraz doradztwo w zakresie BHP. Wówczas szkolenie obejmuje m.in. identyfikację i analizowanie zagrożeń zawodowych oraz ryzyka zawodowego, sposoby eliminowania albo ograniczania czynników mających negatywny wpływ na zdrowie osób zatrudnionych, ustalanie okoliczności wypadków przy pracy, a także popularyzację zasad z zakresu BHP.

Jak często trzeba powtarzać szkolenia z zakresu BHP dla pracodawców?

Pracodawca już od momentu uzyskania swojego statusu, czyli zatrudnienia pierwszego pracownika, jest zobligowany do przystąpienia do kursu BHP. Jego ważność wynosi 5 lat i wymaga powtórzenia po tym okresie, dzięki czemu zdobywana wiedza jest cały czas aktualna i dopasowana do danej rzeczywistości oraz ewentualnych zmian pojawiających się w tym zakresie. Przeprowadzaniem takich zajęć zajmują się firmy szkoleniowe takie jak przedsiębiorstwo JAMBOR z Krakowa, które działa od 2011. Lekcje w niej są przeprowadzane dla kilkuosobowych grup, a czas zajęć wynosi 16 godzin.

Szkolenia z zakresu BHP powinny być traktowane przez pracodawców nie jako konieczność, ale jako okazja do lepszego poznania przepisów prawa. Stanowią one także swego rodzaju zabezpieczenie na wypadek niebezpiecznych sytuacji, które mogą pojawiać się w zakładach pracy, niezależnie od wykonywanej przez nie działalności. Właściwe i profesjonalne podejście do takich szkoleń to także sygnał dla załogi, że pracodawca przywiązuje wagę do ich praw i nie lekceważy swoich obowiązków.

Opracowanie:
Kraków, Makuszyńskiego 15
tel. 509 560 672
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz