Materiał Partnera

Co należy wiedzieć, zatrudniając pracownika?

Co należy wiedzieć, zatrudniając pracownika?

Własna firma to dla wielu osób spełnienie marzeń. Nie ma co się dziwić, ponieważ niesie to za sobą wiele korzyści w postaci, na przykład, bycia własnym szefem, swobody w organizacji i ustalaniu zasad oraz potencjalnie wysokich przychodach. Prowadzenie biznesu wiąże się jednak z natłokiem obowiązków, z którymi przedsiębiorca musi się zmierzyć. Jednym z nich jest zatrudnienie pracownika. Co warto wiedzieć?

Prowadzenie dokumentacji

Pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia określonego rodzaju dokumentacji dotyczącej zatrudnionego. Są to tak zwane akta osobowe, które składają się z trzech części: przed zatrudnieniem, w trakcie oraz związane z ustaniem zatrudnienia pracownika.

Do pierwszego etapu zalicza się m.in. kwestionariusz osobowy, świadectwa pracy oraz orzeczenia lekarskie.

Dokumenty wymagane w części drugiej to głównie umowa, pisemne potwierdzenie zapoznania z BHP, oświadczenia na temat wypowiedzenia umowy oraz orzeczenia lekarskie o badaniach okresowych.

Ostatni etap musi zawierać oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy oraz kopię wydanego świadectwa pracy.

Ze względu na fakt, iż pracodawca jest zobowiązany zgromadzić, a później przechowywać wskazaną dokumentację, poleca się korzystać z usług biura rachunkowego, szczególnie gdy zatrudnionych pracowników jest więcej.

Treść umowy

Zgodnie z Kodeksem Pracy każda umowa powinna zawierać następujące informacje:

  • rodzaj umowy,

  • strony umowy,

  • rodzaj pracy,

  • miejsce wykonywania pracy,

  • wynagrodzenie, odpowiadające rodzajowi pracy,

  • wymiar czasu pracy,

  • termin rozpoczęcia pracy.

Pracodawca ma obowiązek przygotować umowę na piśmie, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Rozliczenia

Kwestia, która musi być ustalona i potwierdzona odpowiednio wcześniej przez obie strony umowy. Należy tutaj uwzględnić sposób i termin wypłacania wynagrodzenia oraz opłacania wszelkiego rodzaju składek i odprowadzania podatku. Jak twierdzi pracownik firmy Biuro Rachunkowe Regina Brzezińska, poświęcenie niedostatecznej uwagi tej sprawie i niewykonanie jej w należyty sposób może skutkować problemami, na przykład na tle podatkowym.

Podsumowanie

Zatrudnienie pracownika, a następnie prowadzenie wymaganej dokumentacji to nie lada wyzwanie. Dlatego przed podjęciem jakichkolwiek działań należy dokładnie przeanalizować Kodeks Pracy i Kodeks Cywilny, zapoznając się przy tym z prawami i obowiązkami nakładanymi na pracownika i pracodawcę podczas zawierania współpracy. Warto również pomyśleć o zleceniu tego zadania specjalistom, dzięki temu przedsiębiorca nie będzie musiał martwić się o niezbędne formalności.

Opracowanie:
Kielce, Duża 24
tel. 600 429 638
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz