Materiał Partnera

Co należy wiedzieć o mapach do celów projektowych?

Co należy wiedzieć o mapach do celów projektowych?

Mapy do celów projektowych są bardzo ważne przy realizacji każdej inwestycji budowlanej. Są one zatem wykonywane na zlecenie klientów indywidualnych, biznesowych oraz publicznych. Warto wiedzieć, że ich przygotowywaniem zajmują się tylko wykwalifikowani geodeci z uprawnieniami kartograficznymi, a gotowe opracowania trafiają między innymi do biur architektonicznych.

Mapa do celów projektowych – czym jest?

Mapa do celów projektowych jest opracowaniem wykonanym na bazie tak zwanej mapy zasadniczej terenu, a służy, jak jej nazwa wskazuje do przygotowywania projektu obiektów architektonicznych. Treścią całej mapy są zaś między innymi linie zabudowy, osie ulic, usytuowane tereny zieleni wysokiej wraz z zaznaczeniem pomników przyrody, czy też uwzględnione inne obiekty mające znaczenie geodezyjne oraz projektowe. Jeśli chodzi zaś o skalę wykonania tego typu map, zależy to od rodzaju inwestycji:

  • dla działek budowlanych skala nie powinna być mniejsza niż 1:500,
  • dla zespołów budowlanych oraz dla terenów przemysłowych skala nie powinna być mniejsza niż 1:1000,
  • dla obiektów liniowych oraz tych o dużym rozproszeniu, stosuje się mapy ze skalą 1:2000.

Etapy wykonywania mapy do celów projektowych – działania urzędowe

Przed wykonaniem map do celów projektowych biuro geodezyjne będzie potrzebowało od zlecającego takie dane jak obręb ewidencyjny i numer działki – bardzo często jest to dokumentacja z naniesionym wcześniej zakresem opracowania. Następnym krokiem przy realizacji mapy do celów projektowych jest zgłoszenie prac geodezyjnych w odpowiednim Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – to właśnie stamtąd geodeta pobiera mapy bazowe, którymi są mapy zasadnicze nieaktualizowane. Praca biura geodezyjnego jest zatem ściśle związana z szeregiem działań urzędowych, dlatego zawsze warto podejmować współpracę z doświadczonymi specjalistami o ugruntowanej pozycji oraz szerokiej sieci kontaktów. Geodeci o szerokich uprawnieniach i usługach zrzeszają się między innymi w firmie Geopoint – specjalizuje się ona w przygotowywaniu dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, w rozgraniczeniach oraz podziałach nieruchomości, tyczeniach budynków, inwentaryzacji powykonawczej czy we wznawianiu granic.

Etap wykonawczy mapy do celów projektowych

Etap wykonawczy mapy do celów projektowych, po wcześniejszym uzyskaniu mapy zasadniczej nieaktualizowanej, uwzględnia między innymi wykonanie pomiarów aktualizacyjnych w terenie. Następnie geodeta musi przygotować operat budowlany, który jest przekazywany do PODGiK. Czas oczekiwania uzależniony jest najczęściej od wielkości inwestycji, ale najczęściej wydanie licencjonowanych map do celów projektowych urzędowo zatwierdzonych, nie trwa dłużej niż kilka dni. Warto przy tym wiedzieć, że zamawiający zawsze otrzymuje określoną ilość dokumentów w wersji papierowej, a także cyfrowej.

Opracowanie:
Bydgoszcz, Wierzbowa 41
tel. 502 503 230
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz