Artykuł sponsorowany

Co można przechowywać u notariusza?

Co można przechowywać u notariusza?

Kancelarie notarialne świadczą rozmaite usługi. Do ich zadań należy między innymi sporządzanie aktów notarialnych czy przygotowywanie wypisów i odpisów dokumentów. Nie każdy wie, że jedną z czynności notarialnych jest przyjmowanie od klientów wybranych dóbr w ramach depozytu notarialnego. Co można przechować u notariusza i czy jest to w pełni bezpieczne? O tym opowiemy w dzisiejszym artykule.

Co można powierzyć notariuszowi w ramach depozytu notarialnego?

Kiedy ktoś dowiaduje się o możliwości przechowania czegoś u notariusza, to bardzo często myśli, że do depozytu notarialnego można złożyć wszystko to, co jest wartościowe, natomiast jest to błędne przypuszczenie. Przedstawiciele kancelarii notarialnych podkreślają, że można u nich przechować tylko wybrane dobra, zaznaczając jednocześnie, czego na pewno nie można u nich zostawić.

W ramach depozytu notarialnego możliwe jest przekazanie notariuszowi wyłączne określonych części majątku lub istotnych dokumentów. Polskie prawo dopuszcza powierzenie notariuszowi na przechowanie wyłącznie pieniędzy (zarówno w walucie polskiej, jak i obcej) oraz papierów wartościowych. Potwierdza to art. 108. Ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie:

Notariusz w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością ma prawo przyjąć na przechowanie, w celu wydania ich osobie wskazanej przy złożeniu lub jej następcy prawnemu, papiery wartościowe albo pieniądze w walucie polskiej lub obcej. Dla udokumentowania tych czynności notariusz prowadzi specjalne konto bankowe.

Nie istnieje więc możliwość, by w ramach depozytu notarialnego powierzyć notariuszowi przechowanie takich elementów swojego majątku jak biżuteria, obrazy lub inne dzieła sztuki, rodzinne pamiątki, antyki oraz wszelkie inne kosztowności niebędące pieniędzmi lub papierami wartościowymi. Warto przy tym dodać, że te ostatnie dobra (tj. papiery wartościowe) nie mogą mieć formy zdematerializowanej, jeśli mają być przekazane notariuszowi na przechowanie.

Czy składanie czegoś do depozytu notarialnego jest bezpieczne?

Pomimo tego, że wiele osób może mieć obawy dotyczące pozostawienia u notariusza pieniędzy lub papierów wartościowych, depozyt notarialny stanowi powszechną praktykę, która została uregulowana prawnie i jest pełni bezpieczna. Warto pamiętać, że notariusz wykonuje zawód zaufania publicznego. Poza tym, w celu prowadzenia dokumentacji dotyczącej wszelkich czynności w postaci przyjęcia czegoś do depozytu notariusz prowadzi specjalne konto bankowe.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz