Materiał Partnera

Co kontroluje nadzór budowlany?

Co kontroluje nadzór budowlany?

Firmy oferujące w swoich usługach nadzór budowlany mogą znacząco ułatwić stawianie konstrukcji budynku. Z ich pomocą uniknąć można płacenia wysokich kar, które mógłby nałożyć wojewódzki lub powiatowy inspektor budowlany. Ponadto to dodatkowa gwarancja, że efekt końcowy będzie wykonany na najwyższym możliwym poziomie. Nadzór dopilnuje jakości materiałów i bezpieczeństwa pracowników.

Kiedy potrzebny jest nadzór budowlany?

Właściwie na każdym etapie budowy przydaje się pomoc zewnętrznej firmy oferującej nadzór budowlany. Skierowany inspektor czy kierownik robót pomoże w prowadzeniu prac zgodnie z wymogami prawnymi. Poprowadzi on dziennik robót, którego nieodpowiednie wypełnienie mogłoby skutkować nałożeniem kar przez instytucje państwowe. Zadba o kompletne uzupełnienie dokumentacji i odpowiednie naniesienie ewentualnych zmian. Przez cały okres trwania budowy będzie sprawdzał zgodność planów z podejmowanymi działaniami. Przyłoży dużą wagę do wdrażania przepisów BHP. Nadzór budowlany pozwoli spać spokojnie inwestorom. Fachowo wykonane usługi sprawią, że państwowe instytucje nie znajdą żadnych niedopatrzeń na placu budowy. Ponadto cały budynek bez wątpienia powstanie w wytyczonym terminie, a jego koszt nie przekroczy planowanego budżetu.

Jakie etapy pracy skontroluje inspektor budowlany?

Pomoc nadzoru budowlanego rozpoczyna się już na etapie zabezpieczania placu budowy. Inspektor zadba o wyznaczenie odpowiedniego miejsca na ogrodzenia i zaznaczenie obszarów niebezpiecznych, a także o wytyczenie dróg czy przejść dla pieszych. Ważne jest również doprowadzenie wody i energii oraz zapewnienie odprowadzania ścieków z terenu budowy. Firma QALUX gwarantuje pomoc również w przeprowadzeniu pomiarów geodezyjnych oraz tworzeniu kosztorysów, które znacznie ułatwiają oszacowanie kwoty, jaką będzie trzeba wydać na daną inwestycję. Kosztorys jest ważnym etapem każdej budowy, gdyż pozwala na określenie finansów, które trzeba przeznaczyć na każdym etapie robót, umożliwia także szukanie niezbędnych oszczędności. Należy zadbać także o to, aby zmiany w ukształtowaniu terenu nie powodowały podczas opadów spływania wody na obszar domu sąsiada.

Kiedy budowa zostaje już rozpoczęta, inspektor budowlany w imieniu inwestora dba o wszystkie aspekty. Sprawdza, czy jakość materiałów jest odpowiednia i czy ich koszt zgadza się z przewidzianym w budżecie. Dosyć często zdarza się, że kary nakładane są w wyniku niestosowania się do planów budowy. Okno umieszczone w nieodpowiednim miejscu czy zbyt mała odległość od domu sąsiada mogą poskutkować poważnymi konsekwencjami pieniężnymi. Kierownik budowlany z pewnością pomoże inwestorowi legalnie zmienić założenia, wynikające z planu budynku.

Opracowanie:
Wrocław, marsz. Józefa Piłsudskiego 74 lok. 320
tel. 537 444 474
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz