Artykuł sponsorowany

Co grozi za brak ubezpieczenia OC?

Co grozi za brak ubezpieczenia OC?

Każdy właściciel samochodu musi wykupić ubezpieczenie OC, chcąc poruszać się pojazdem po drogach. To obowiązek regulowany ustawowo, od którego uchylanie się skutkuje poważnymi karami finansowymi. Sprawdź, co grozi za brak ubezpieczenia OC.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny weryfikuje ważność polisy OC

Ubezpieczenie OC reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152). Zgodnie z jej przepisami przerwanie ciągłości polisy choćby na jeden dzień wiąże się z dość dotkliwymi skutkami o charakterze finansowym. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny został powołany między innymi, by kontrolować płatność składek OC. Dysponując zaawansowanymi systemami, potrafi bardzo szybko namierzyć właścicieli aut, którzy nie dopełniają swojego obowiązku, tj. nie opłacają obowiązkowej polisy. Gdy jego pracownicy znajdą taką osobę, wysyłają pismo z wezwaniem do zapłaty. 

Kary finansowe za brak OC mogą być wysokie

Opóźnienie w uregulowaniu składki OC wynoszące nawet 1 dzień może skutkować nałożeniem przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny kary finansowej. Do 1 stycznia 2012 roku obowiązywała tylko jedna stawka, wynosząca wówczas 1980 zł. Obecnie stawki uzależnione są od wysokości minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem rodzaju zarejestrowanego pojazdu oraz od długości przerwy w płaceniu składki.

Kary za brak ubezpieczenia OC wynoszą:

  • dla samochodów osobowych – dwukrotność minimalnego wynagrodzenia, czyli 3700 zł,
  • dla samochodów ciężarowych, autobusów i ciągników – trzykrotność minimalnego wynagrodzenia, czyli 5550 zł,
  • dla pozostałych pojazdów – 1/3 wysokości minimalnego wynagrodzenia, czyli ok. 616 zł.

Powyższe stawki to stawki bazowe, które dają podstawę do wyliczenia kar finansowych w zależności od tego, jak długo samochód pozostawał bez ubezpieczenia OC. Jeśli ciągłość w polisie:

  • była krótsza niż 3 dni – kara wynosi 20% stawki bazowej,
  • mieściła się w przedziale 4-14 dni – kara wynosi 50% stawki bazowej,
  • była dłuższa niż 14 dni – kara wynosi 100% stawki bazowej. 

Przykład: załóżmy, że jesteś właścicielem samochodu osobowego, a przerwa w ciągłości ubezpieczenia wyniosła 6 dni. Wówczas od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego otrzymasz pismo z informacją o uregulowaniu należnej składki OC oraz karze finansowej w wysokości 1850 zł. 

Wykup ubezpieczenie OC, by zapobiec problemom

Jeżeli otrzymasz pismo z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, masz 30 dni na to, by wykazać, że polisa zachowała ciągłość. Jeżeli chcesz tego uniknąć, musisz pamiętać o wykupieniu ubezpieczenia w terminie. Zgłoś się w tym celu do agencji ubezpieczeniowej, np. Widex z Namysłowa, by wykupić ubezpieczenie OC na korzystnych warunkach. Pod koniec wygaśnięcia umowy otrzymasz przypomnienie, by przedłużyć polisę na kolejnych 12 miesięcy. W ten sposób zachowasz ciągłość ubezpieczenia, unikając kar finansowych za niedopełnienie obowiązku ustawowego. 

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz