Artykuł sponsorowany

Chcesz poprawić funkcjonowanie infrastruktury transportowej? Skorzystaj z pomocy firmy Inkom

Chcesz poprawić funkcjonowanie infrastruktury transportowej? Skorzystaj z pomocy firmy Inkom

Na polskich drogach z roku na rok przybywa pojazdów mechanicznych oraz ekologicznych rowerów. Coraz więcej miast boryka się z problemem korków. Aby upłynnić ruch, konieczne jest przeprowadzenie badania zachowań komunikacyjnych i odpowiednia rozbudowa tras. Usługi analizy ruchu w transporcie drogowym, projekty koncepcyjne dróg w stadium studialno-koncepcyjnym, a ponadto również pomoc w planowaniu systemów transportowych oferuje firma Inkom w Katowicach.

Badanie natężenia ruchu i analizy ekonomiczne

Aby móc wprowadzić korzystne zmiany w organizacji ruchu miejskiego i zapewnić mieszkańcom oraz przyjezdnym optymalne warunki komunikacyjne, konieczne jest posiadanie szczegółowej wiedzy w zakresie najbardziej i najmniej uczęszczanych tras oraz poznanie statystycznych zachowań komunikacyjnych. W tym celu należy przeprowadzić stosowne pomiary i badania ruchu. Badania natężenia ruchu kołowego na określonych obszarach przeprowadza firma Inkom w Katowicach. Uzyskane dane umożliwiają specjalistom wykonanie stosownych analiz dotyczących sytuacji obecnej oraz sporządzenie kompleksowych prognoz ruchu w przyszłości. Pomiary dotyczą nie tylko badania ruchu kołowego, ale również parkowania.

Prognozy ruchu a projektowanie dróg i tras rowerowych

Rozwój infrastruktury drogowej jest konieczny. Celne prognozowanie w zakresie wzrostu ruchu na konkretnych trasach oraz konieczności budowy nowych arterii i szlaków wymaga między innymi rzetelnego i skrupulatnego opracowania wyników badań statystycznych zachowań komunikacyjnych, szczegółowej znajomości planów zagospodarowania przestrzennego, aktualnego natężenia ruchu na danym obszarze oraz stanu nawierzchni arterii, a także wiedzy teoretycznej. Dopiero na podstawie wszystkich składowych można stworzyć wstępną koncepcję rozwiązań drogowych, uwzględniających przyjazne dla rowerzystów trasy rowerowe oraz wygodne strefy parkowania. Projekty tego typu już od ponad dwudziestu lat tworzą specjaliści z katowickiej firmy Inkom.

Kompletne systemy zarządzania drogami

Eksperci dysponują niezbędną wiedzą techniczną w zakresie geometrii i konstrukcji dróg. Znają również stosowne regulacje prawne. Dzięki temu oferowane usługi projektowe obejmują kompleksowe rozwiązania zapewniające optymalizację infrastruktury komunikacyjnej. Przedstawione plany uwzględniają zarówno układ drogowy na obszarach miejskich, jak i terenach inwestycyjnych.

Specjaliści oferują również consulting w zakresie rozwoju systemów transportowych, umożliwiający efektywne zarządzanie układem z wykorzystaniem ewidencji dróg, a także praktyczne usługi projektowania systemów komunikacyjnych, obejmujące również wykonanie kosztorysu.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz