Materiał Partnera

Charakterystyka szkoleń PPOŻ

Charakterystyka szkoleń PPOŻ

Spięcie w gniazdu, niedopałek papierosa, uszkodzony czajnik – pożar w miejscu pracy, może wybuchnąć w każdej chwili. W takich sytuacjach niezmiernie ważna jest reakcja. Osoby, które nie przeszły żadnych szkoleń mogą wpaść w szał i na oślep szukać wyjścia ewakuacyjnego. Natomiast pracownicy, którzy odbyli kurs z zakresu PPOŻ, będą wiedzieli jak postępować. Spokojni i opanowani pomogą innym i zapanują nad niebezpieczeństwem.


Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa to szerokie pojęcie związane z zapobieganiem i zwalczaniem pożarów. W myśl ustawy o ochronie przeciwpożarowej, w kraju realizowane są przedsięwzięcia mające na celu asekurację życia, mienia, środowiska i zdrowia przed ogniem i klęskami żywiołowymi. Przedsięwzięcia mają za zadanie zapobieganie powstawaniu i rozszerzaniu się pożaru oraz innego rodzaju klęsk żywiołowych, a także zapewnianie sił i środków do zwalczania pożarów i prowadzenia działań ratowniczych. Ustawa zakłada, także dodatkowe akcje, takie jak szkolenia przeciwpożarowe. Uczestnicy zajęć otrzymują wiedzą teoretyczną i praktyczną, jak przeciwdziałać pożarom oraz jak należy postępować w przypadku ich wybuchnięcia.

 

Cel szkoleń PPOŻ

Przeprowadzenie szkoleń przeciwpożarowych jest jednym z obowiązków pracodawcy. Jednak nie można ich traktować wyłącznie jako przymusu. Poprzez szkolenie wykwalifikowani wykładowcy przygotowują i realizują przedsięwzięcia mające na celu zapewnienie ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami. Podczas kursu uczestnicy mają niepowtarzalną okazję uzyskać wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz dowiedzieć się jak postępować w sytuacji zagrożenia. Poznać podstawowe zasady zabezpieczania przeciwpożarowego urządzeń, instalacji, budynków i terenów. Otrzymać wiedzę z zakresu zastosowania urządzeń przeciwpożarowych, sprzętu pożarowego i ratowniczego. Będą wiedzieli jak ustalić przyczyny powstania i rozprzestrzeniania się ognia, a także jak przeprowadzić kontrolę zabezpieczenia przeciwpożarowego. Szkolenia przygotowują uczestników do ewentualnego zagrożenia. Pracownicy będą wiedzieli, jak nie wpaść w panikę, co zrobić by opanować sytuację oraz jak pomóc potrzebującym i opanować zagrożenie.


Pożar w miejscu pracy może wybuchnąć w każdej chwili. Wystarczy niedopatrzenie i chwila nieuwagi. W takich sytuacjach warto wiedzieć jak postępować. Co zrobić, by opanować sytuację i pomóc innym. Wiedzę te można zdobyć na kursach i szkoleniach z zakresu PPOŻ. Wykwalifikowani szkoleniowcy przygotują do odnalezienia się w każdej sytuacji. Jedną z firm, która oferuje wysokiej klasy szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad BHP jest firma Firewall.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz