Materiał Partnera

Cele i proces konserwacji wind

Cele i proces konserwacji wind

Istnieje wiele rodzajów wind. Najbardziej popularne są windy osobowe przewożące ludzi, jednak istnieją również windy towarowe, kuchenne, czy szpitalne. Windy mogą również przybierać postać niestandardową jak np. platformy dźwigowe, czy wciągarki. Jednak w celu poprawnego funkcjonowania każde z nich, niezależnie od przeznaczenia powinny być regularnie konserwowane.

Jak wygląda konserwacja windy i jakie są jej cele?

Sam serwis wind nie polega wyłącznie na wykonaniu ogólnego przeglądu polegającego na sprawdzeniu, czy wszystkie podzespoły są całe i sprawne. Proces ten polega również na wymianie zużytych już podzespołów, a także modernizacji całej konstrukcji windy, czy też wprowadzeniu koniecznych usprawnień całego mechanizmu dźwigowego.

Celem nadrzędnym przeprowadzania regularnych konserwacji dźwigów jest przede wszystkim zapewnienie ich użytkownikom bezpieczeństwa podczas korzystania z wind. Równie ważne jest też zwiększanie żywotności wszystkich składowych mechanizmów, a także uzyskiwanych wyników eksploatacyjnych. Poprawne przeprowadzenie procesu modernizacji windy może skutkować powiększeniem jej maksymalnego udźwigu, czy też zwiększeniem samej prędkości jazdy, a nawet powiększeniem wysokości podnoszenia dźwigu. Ponadto odpowiednia konserwacja zapewnia efektywniejsze działanie wszystkich podzespołów elektrycznych oraz hydraulicznych, a także pozwala na usprawnienie samego procesu sterowania. Konserwacja wind może sprowadzać się zarówno do przeprowadzenia działań serwisowych i zabezpieczających, ale także są to zabiegi polegające na wdrożeniu lepszych rozwiązań.

Zakres procesu konserwacji i modernizacji wind

Proces konserwacji i modernizacji windy jest bardzo złożony i dotyczy wielu jej podzespołów, na które składają się między innymi części hydrauliczne i elektryczne, a także liczne przewody i sterowniki. Pracownicy przeprowadzający serwis wind kontrolują stan oświetlenia głównego oraz awaryjnego w kabinie. W przypadku wykrycia niesprawnego źródła światła konieczna jest jego wymiana. Ponadto na proces konserwacji składa się również badanie poprawnego działania systemu łączności ze służbami ratowniczymi. Czynność ta polega na kontrolowanym uruchomieniu alarmu w kabinie windy i zweryfikowaniu jakości połączenia z pogotowiem dźwigowym.

Podczas wykonywania działań konserwacyjnych windy konieczne jest również sprawdzenie obecnego stanu akumulatora, który to zasila system oświetlenia awaryjnego, system alarmowy oraz system łączności ze służbami ratowniczymi. Konserwatorzy testują również prawidłowe funkcjonowanie wszystkich przycisków, wyświetlaczy i fotokomórek. Celem procesu konserwacji jest również wykrycie wszelkich uszkodzeń mechanicznych, które to mogą pojawić się np. na podszybiu w kabinie. Powstałe w tym miejscu uszkodzenia są niebezpieczne i konieczna jest ich natychmiastowa naprawa.

Zakres konserwacji windy dotyczy również przeprowadzenia raz w miesiącu przeglądu kontrolnego, a także raz w roku przeglądu generalnego. Coroczny przegląd generalny stanu technicznego windy, który jest częścią oferty firmy Star lift, obejmuje wykonanie testów sprawności zaworów bezpieczeństwa, sprawdzenie ciśnienia roboczego, a także przeprowadzenie innych testów podzespołów.

Regularny serwis i przeprowadzanie konserwacji i modernizacji wind jest o tyle ważne, ponieważ to od ich prawidłowej sprawności zależy zdrowie, a nawet  życie osób, które z tych urządzeń korzystają. Warto również pamiętać, że tego typu konserwacje mogą być przeprowadzane jedynie przez uprawnionych do tego specjalistów.

Opracowanie:
Stargard, Wieniawskiego 32
tel. 600 969 695
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz