Materiał Partnera

Cechy prawdziwego pedagoga

Cechy prawdziwego pedagoga

„Obyś cudze dzieci uczył” – to stare polskie przysłowie, choć wypowiadane najczęściej w formie złego życzenia, wskazuje, że praca nauczyciela nigdy nie należała do najprostszych. Nie dość, że obciążona jest ogromną odpowiedzialnością, to jeszcze wymaga pewnych cech charakteru, bez których utrzymanie dobrego kontaktu z wychowankami będzie po prostu niemożliwe. Oto kilka z nich.


Cierpliwość

Umiejętność zachowania zimnej krwi w każdej sytuacji to nie lada wyzwanie. Praca z dużą grupą dzieci – szczególnie tych najmłodszych, które często nie rozumieją swoich zachowań – potrafi szczególnie mocno nadszarpnąć nerwy. Dobry nauczyciel nie powinien jednak tracić głowy nawet w najbardziej stresujących chwilach i ograniczać wpływ negatywnych emocji na swoją pracę.


Intuicja i zdolność obserwacji

Nawet małe dzieci posiadają swój temperament, są wyjątkowe pod wieloma względami. Do zadań nauczyciela należy dokładnie poznanie swoich uczniów, ich charakterów, mocnych i słabych stron – dzięki temu będzie mógł lepiej dotrzeć się do nich i zastosować skuteczniejsze metody nauki oraz wychowania.


Charyzma i pasja

Program nauczania jest nieubłagany i trzeba się go trzymać, nawet jeśli zawarty w nim materiał nie wydaje się zbyt ciekawy. W wielu przypadkach to jednak nie materiał jest nudny, lecz sposób, w jaki nauczyciel przekazuje swoją wiedzę. Prawdziwy pedagog potrafi zainteresować dzieci swoim przedmiotem i nawet z pozoru słabego ucznia wyciągnąć na lepsze oceny bez zaniżania wymagań. Ciekawe metody nauczania, połączone z charyzmą nauczyciela robią kolosalną różnicę.


Obiektywność i poczucie sprawiedliwości

Te cechy charakteru przydają się nie tylko w ocenianiu postępów uczniów, ale również w codziennych kontaktach z nimi. Nauczyciel powinien wystrzegać się faworyzowania niektórych uczniów, nawet mimo darzenia ich większą sympatią, lub związków pozaszkolnych (np. kiedy uczeń jest dzieckiem znajomych). W przeciwnym wypadku może bardzo łatwo zrazić do siebie wszystkich pozostałych wychowanków, którzy stracą do niego zaufanie.


Dystans do siebie i poczucie humoru

Nauczyciel powinien być wzorem dla swoich podopiecznych i wzbudzać ich szacunek. Praktyka często jednak pokazuje, że zbytnie przeczulenie na punkcie swojego autorytetu paradoksalnie prowadzi do konfliktów z uczniami. Dobry nauczyciel jest na tyle dojrzały, by umieć dostrzec swoje własne niedoskonałości i pracować nad nimi. Poczucie humoru jest w tym bardzo pomocne, a jednocześnie jest świetnym narzędziem na rozluźnianie nerwowych sytuacji.

Wszystkie te cechy są szczególnie ważne w pracy nauczyciela zajmującego się dziećmi na pierwszym etapie edukacji. Prywatne przedszkola, takie jak Centrum Zabawy i Edukacji Elfik, zatrudniają doświadczonych pedagogów, którzy swoją rolę traktują nie tylko jako pracę, ale i wielką pasję.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz