Materiał Partnera

Budowa systemu kanalizacji ciśnieniowej z firmą INWAP

Budowa systemu kanalizacji ciśnieniowej z firmą INWAP

Sprawna i wydajna kanalizacja to jeden z czynników decydujących o warunkach higieny w naszym domu, zakładzie przemysłowym czy jakimkolwiek innym obiekcie. Obok grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej szerokie zastosowanie znajduje również system kanalizacji ciśnieniowej. Jego projektowaniem, montażem oraz serwisowaniem zajmuje się firma INWAP. Poznaj bliżej jej ofertę.

Nowoczesna kanalizacja ciśnieniowa

Instalacja kanalizacyjna odpowiada za odprowadzanie odpadów płynnych z gospodarstw domowych, gospodarstw rolnych, zakładów przemysłowych oraz wszelkich innych obiektów komercyjnych czy użyteczności publicznej, w których przebywają i pracują ludzie. Podstawowym stosowanym tu systemem jest grawitacyjna sieć kanalizacyjna wykorzystująca siłę grawitacji i ciężar ścieków do ich przemieszczania. Nie może ona jednak zostać poprowadzona wszędzie. W takim przypadku skutecznym rozwiązaniem staje się kanalizacja ciśnieniowa, której projektowaniem oraz montażem zajmuje się firma INWAP. Układ taki znajduje zastosowanie między innymi w sytuacji:

  • nierównego ukształtowania terenu,
  • występowania cieków wodnych na trasie planowanej kanalizacji,
  • małej gęstości zabudowy.

Jako producent przepompowni ścieków firma INWAP oferuje szereg nowoczesnych rozwiązań dedykowanych tym właśnie systemom. Oferowana przez nią automatycznie sterowana pompownia warunkuje bezawaryjną i wydajną pracę całego systemu. Natomiast dzięki wyposażeniu pomp wirowo-wyporowych w rozdrabniacze z funkcją mieszania i napowietrzania możliwe jest zredukowanie nieprzyjemnych zapachów wydzielanych przez odpady płynne. Nie należy jednak zapominać, że podstawą funkcjonalności pompowni ścieków jest jej odpowiedni projekt oraz poprawny montaż.

Montaż i projektowanie pompowni ścieków

Działająca na polskim rynku od ponad trzydziestu lat firma INWAP ma ogromne doświadczenie w zakresie produkcji domowych oraz sieciowych przepompowni ścieków. Wysoką jakość zarówno świadczonych usług, jak i oferowanych produktów potwierdzają liczne nagrody i wyróżnienia branżowe, a także certyfikaty zgodności z normą PN-EN ISO9001:2009 określającą standardy dla pomp oraz pompowni ścieków. Proponowane kompletne systemy kanalizacji ciśnieniowej sprawdzają się  nie tylko w przepompowniach ścieków komunalnych, ale również wód opadowych i drenażowych. Swoją ofertę firma INWAP kieruje do klientów indywidualnych, instytucjonalnych, zakładów produkcyjnych czy też jednostek samorządu terytorialnego.

Wśród dostępnych produktów dla sektora wodno-kanalizacyjnego wymienić należy tu przede wszystkim pompy wirowo-odrzutowe o swobodnym przepływie z wirnikami typu vortex wyposażone w rozdrabniacz oraz pompy wirowo-wyporowe wysokociśnieniowe wyposażone w rozdrabniacz z funkcją mieszania i napowietrzania ścieków. W ofercie firmy INWAP znajdują się również zbiorniki do pompowni, układy sterowania oraz armatura hydrauliczna. W zakresie projektowania przepompowni firma wspiera projektantów i biura projektowe poprzez analizy projektów kanalizacji sanitarnych. Ponadto zajmuje się montażem pompowni wraz z ich uruchomieniem i rozruchem, a także przeglądami gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi produkowanych pomp.
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz