Materiał Partnera

Budowa sieci elektroenergetycznej SN i stacji transformatorowych SN/nn

Budowa sieci elektroenergetycznej SN i stacji transformatorowych SN/nn

Wiele obiektów budowlanych, aby móc działać w prawidłowy sposób, musi wykorzystać do zasilania energetycznego sieć kablową lub napowietrzną średniego napięcia SN. Najczęściej buduje się je w przypadku ośrodków przemysłowych i produkcyjnych, których zapotrzebowanie energetyczne jest bardzo wysokie, a pobierany prąd musi mieć wysokie napięcie. Ważne jest wtedy wykorzystanie stacji transformatorowych SN/nn.

Sieć elektroenergetyczna ze względu na napięcie znamionowe

W Polsce istnieje podział sieci elektroenergetycznych na cztery rodzaje: ze względu na budowę (kablowe i napowietrzne), na pełnioną funkcję (przesyłowe i rozdzielcze), na system prądu (prądu przemiennego, stałego bądź system hybrydowy), a także na napięcie znamionowe. Ostatnia z kategorii jest bardzo ważna, ponieważ to ona określa napięcie prądu przesyłanego daną siecią. Do sieci najwyższych napięć (NN) zalicza się przesył energii o napięciu 220 kV, 400 kV i 750 kV. Sieć wysokich napięć (WN) określa napięcie na poziomie 60 kV i 110 kV. Sieć średnich napięć (SN), wykorzystywana między innymi do zasilania w energię elektryczną firm i różnych fabryk charakteryzuje się napięciem rzędu: 3 kV, 6 kV, 10 kV, 15 kV, 20 kV, 30 kV i 40 kV. Najmniejsze napięcie – 0,4 kV, 0,5 kV, 0,66 kV i 1 kV występuje w sieciach domowych i instalacjach elektrycznych w budynkach (nn).

Wykonawca sieci SN i nn

Ośrodki przemysłowe, czy też osiedla mieszkaniowe, zawsze wymagają przekształcenia napięcia znamionowego z wyższego na niższe – zakłady elektroenergetyczne przysyłają prąd o wysokim napięciu. W tym celu ważna jest budowa stacji transformatorowych, a także zaprojektowanie odpowiedniej instalacji elektrycznej dla domów, budynków gospodarczych, budynków przemysłowych i innych obiektów użytkowych. Jest to zadanie wymagające dokonania wnikliwej wizji lokalnej, która będzie jedną z podstaw przygotowywanego opracowania inwestorskiego. Warto wiedzieć, że tego typu inwestycje wymagają uzyskania pozwolenia od Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz zatrudnienia uprawnionego wykonawcy. Taką firmą jest spółka Energy Systems, która posiada wykwalifikowanych pracowników i nowoczesny sprzęt specjalistyczny (minikoparki, maszyny HDS, podnośniki koszowe i urządzenia przyciskowe).

Stacje transformatorowe SN/nn

W przypadku konieczności wykorzystania przez dany ośrodek przemysłowy sieci średniego napięcia bardzo ważna jest budowa odpowiednich stacji transformatorowych SN/nn – to one umożliwią odbiór prądu o odpowiednim i bezpiecznym w użytkowaniu napięciu. Najlepsze firmy zajmujące się projektowaniem i wykonawstwem instalacji elektrycznych, a także sieci elektroenergetycznych, zapewnią również budowę stacji transformatorowych.  Stanowią one najczęściej ostatni element sieci elektroenergetycznej łączącej odpowiedni zakład energetyczny z klientem. Działanie tych stacji polega na transformacji napięcia znamionowego średniego na niskie, dzięki takim komponentom jak: rozdzielnie napięcia średniego i niskiego oraz przekształtniki prądu przemiennego na stały (i na odwrót). Stacje transformatorowe SN/nn są dzisiaj najczęściej wykonywane w modelu napowietrznym słupowym, o konstrukcji żelbetonowej, na tak zwanych żerdziach wirowanych.

Opracowanie:
Borzęcin Duży, Kosmowska 71
tel. 22 752 05 81
Oceń artykuł (0)
0,0
Komentarze
Dodaj komentarz