Materiał Partnera

Budowa lub modernizacja obiektów zabytkowych lub budynków znajdujących się w ich sąsiedztwie

Budowa lub modernizacja obiektów zabytkowych lub budynków znajdujących się w ich sąsiedztwie

Prace budowlane i remontowe wykonywane w obiektach zabytkowych lub na sąsiadujących z nimi terenach podlegają specjalnym regulacjom formalno-prawnym, w myśl ustawy o prawie budowlanym z 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad nimi. Podpowiadamy, o czym trzeba pamiętać planując budowę na obszarach objętych ochroną zabytków lub modernizację obiektu zabytkowego.

Konieczność uzyskania pozwolenia

Według przepisów prawa budowlanego, jeśli zamierzamy budować obiekt na terenie objętym ochroną zabytku lub planujemy remont albo modernizację obiektu zabytkowego, niezbędne jest otrzymanie zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków na przeprowadzenie tego typu prac. Pozwolenie jest wydawane na wniosek inwestora lub instytucji, która zarządza daną nieruchomością. Zgodę tę załącza się później do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę lub do zgłoszenia o planowanej inwestycji. Wszelkie formalności związane z przeprowadzaniem prac na obiektach i terenach objętych ochroną zabytków zostały sprecyzowane w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 14 października 2015 roku. Podczas składania wniosku do wojewódzkiego konserwatora zabytków o wydanie zgody na przeprowadzenie prac budowlanych lub remontowych, niezbędne jest załączenie projektu, który będzie szczegółowo określał zakres prac.

Profesjonalnym projektowaniem budynków zajmuje się mgr inż. Maciej Organista – architekt z wieloletnim doświadczeniem, prowadzący swoje biuro projektowe w Poznaniu. Posiada on wszelkie niezbędne uprawnienia projektowe oraz konstrukcyjno-budowlane, w tym uprawnienia do projektowania obiektów znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej. Architekt ten ma na swoim koncie wiele realizacji obiektów sakralnych i nie tylko.

Przeprowadzanie prac bez pozwolenia – co nam grozi?

Wojewódzki konserwator zabytków ma prawo wstrzymać prace budowlane, jeśli są one wykonywane bez wymaganego pozwolenia lub naruszają jego wytyczne. Jeśli inwestor nie będzie dążył do wykonania prac zgodnie z zaleceniami konserwatora, może on narzucić na inwestora obowiązek przywrócenia obiektu do stanu poprzedniego.

Opracowanie:
Poznań, os. Władysława Łokietka 10e lok. 51
tel. 604 582 786
Oceń artykuł (0)
0,0
Komentarze
Dodaj komentarz