Materiał Partnera

Budowa domu – potrzebny dobry geodeta

Budowa domu – potrzebny dobry geodeta

Usługi geodezyjne są niezbędne podczas budowy domu. Zarówno przed rozpoczęciem prac, jak i po ich zakończeniu dobry geodeta będzie nam potrzebny.

Fachowiec na budowie

Geodeta jest potrzebny na każdej budowie. Wybór biura geodezyjnego zależy od nas. Jak podjąć dobrą decyzję? Pierwszym, na co powinniśmy zwrócić uwagę, wybierając geodetę, są jego uprawnienia. Fachowcy otrzymują je po zdaniu egzaminu państwowego. Pierwszy zakres uprawnień pozwala wykonywać pomiary sytuacyjno-wysokościowe, potrzebne do sporządzenia mapy geodezyjnej do celów projektowych i do rozgraniczania oraz podziałów nieruchomości. Geodeta z takimi uprawnieniami może też wykonywać pomiary realizacyjne – pozwalające ustalić położenie budynków w terenie w pionie i w poziomie. Nazywa się to wytyczeniem osi głównych domu. W zakresie jego uprawnień są też pomiary inwentaryzacyjne – wykonywane w trakcie i po zakończeniu budowy. Drugi zakres uprawnień daje więcej możliwości – geodeta, który nim dysponuje, może zajmować się rozgraniczaniem i podziałem nieruchomości, sporządzaniem dokumentacji do celów prawnych, potrzebnej do rozliczeń i ujawniania stanu prawnego gruntu. Drugi stopień uprawnień pozwala też na wykonywanie wyrysu z ewidencji gruntów, niezbędnego do księgi wieczystej. Pamiętajmy, że tylko dokumenty wykonane przez geodetę z uprawnieniami mają moc prawną – muszą być one potwierdzone w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Konieczne pomiary

Jakie usługi geodezyjne będą potrzebne w trakcie budowy domu? Niezbędne są zawsze wytyczenia, zgodne z projektem zagospodarowania działki. Zanim budowa się rozpocznie, ekipa musi mieć dokładne wytyczne, gdzie rozpocząć wykopy pod fundamenty naszego domu. Wytyczenia zwykle dokonuje się za pomocą palików wbitych w ziemię w rogach realizowanego budynku. Takie wytyczenie należy wpisać do dziennika budowy. Kolejnym etapem prac geodezyjnych na budowie jest wytyczenie ław fundamentowych – geodeta wskazuje punkty wysokościowe, określające poziom posadzki budynku. Te pomiary również muszą być odnotowane w dzienniku budowy. Po ukończeniu fundamentów przez ekipę budowlaną, geodeta zajmuje się wytyczaniem linii zabudowy ścian. Musi być ona wykonana tak, jak ustalono w dokumentacji projektowej. Dopiero po wytyczeniu takiej linii do pracy przystępują murarze. Geodeta jest potrzebny także po zakończeniu budowy – musi wykonać pomiary inwentaryzacyjne w celu zarejestrowania ewentualnych zmian. Dzięki pomiarom sprawdza, czy wykonanie budynku oraz jego przyłączy jest zgodne z projektem. Wtedy wykonuje też mapy potrzebne do przekazania budynku do użytku.

Doświadczeni i sprawni

Jak widać, geodeta będzie nam towarzyszyć niemal na każdym etapie budowy domu. Dlatego warto wybrać fachowca, do którego usług nie będziemy mieć żadnych zastrzeżeń. Ptaszyński Włodzimierz. Usługi geodezyjne zatrudnia geodetów z kilkunastoletnim doświadczeniem, absolwentów Politechniki Warszawskiej. Ich wiedza i doświadczenie, wynikające z wielu zrealizowanych projektów, pozwalają świadczyć usługi na najwyższym poziomie.

Opracowanie:
Jeziórko, Kolejowa 11
tel. 502 272 728
Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz