Materiał Partnera

Budowa domu jednorodzinnego w świetle przepisów budowlanych

Budowa domu jednorodzinnego w świetle przepisów budowlanych

W obliczu ciągle zmieniających się przepisów budowlanych, większości zwykłych, jednorazowych inwestorów trudno się nie pogubić. Jeśli chcemy tylko wybudować dla siebie dom mieszkalny i robimy to raz w życiu, to skąd mamy wiedzieć, czy potrzebujemy pozwolenia na budowę, zgłoszenia, po co są warunki zabudowy i kiedy właściwie wolno nam rozpocząć budowę. I do czego właściwie potrzebne są te tony papieru, które muszą zostać przygotowane na początku.

Pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego, czy zgłoszenie?

Zmiana przepisów budowlanych z 2018 roku miała na celu uproszczenie procedur dotyczących właśnie budowy domów jednorodzinnych. Ale czy faktycznie tak się stało? Zasadą zawartą w przepisach Prawa Budowlanego jest konieczność uzyskania przez inwestora pozwolenia na budowę zamierzonego obiektu budowlanego. Katalog wyjątków od tej reguły określa artykuł 29 Prawa Budowlanego, zgodnie z którym między innymi budynki mieszkalne jednorodzinne można budować w oparciu o zgłoszenie zamierzenia budowlanego, ale – pod pewnymi warunkami, które muszą zostać spełnione przez inwestycję już na etapie projektu. Jeśli w projekcie te warunki nie są spełnione, odpowiedni urząd wydaje postanowienie o odmowie przyjęcia zgłoszenia i wtedy projekt budowlany winien zostać złożony do urzędu wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Na szczęście inwestor nie projektuje sam i nie musi sam składać tych wszystkich dokumentów do urzędu. Zająć się sporządzeniem projektu budowlanego mogą wyłącznie profesjonaliści, to jest architekci posiadający odpowiednie uprawnienia do projektowania oraz będący członkami Izby Architektów. W ramach usługi można także zwrócić się do nich o załatwienie spraw urzędowych, do czego oczywiście potrzebne będzie upoważnienie do reprezentowania inwestora przed urzędem. Wtedy musimy tylko uzgodnić z projektantem jak budynek ma wyglądać, czego oczekujemy, co nam się podoba a co nie i czekać na wydanie przez urząd odpowiedniego dokumentu.

Czym zgłoszenie różni się od pozwolenia na budowę?

Pozwolenie na budowę to decyzja administracyjna, w której wyrażona zostaje zgoda na rozpoczęcie budowy. Wydaje ją zwykle starosta powiatowy – bądź burmistrz lub prezydent miasta na prawach powiatu. W szczególnych przypadkach pozwolenie na budowę może także wydać wojewoda lub Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, jako instancje wyższe. Wniosek o pozwolenie na budowę może złożyć inwestor osobiście, listownie lub elektronicznie, albo za pośrednictwem osoby upoważnionej, na przykład Firmy Projektowej Chmura. Zgłoszenie zamiaru przystąpienia do robót budowlanych to uproszczona forma wystąpienia o rozpoczęcie inwestycji. Jest możliwe w przypadku budynku jednorodzinnego, którego obszar oddziaływania mieści się w granicach działki.

Opracowanie:
Łaziska Górne, Pocztowa 5
tel. 32 224 21 56
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz