Materiał Partnera

Brześć Kujawski. Miasto z urzędem na piątkę.

Brześć Kujawski. Miasto z urzędem na piątkę.

Brześć Kujawski to małe miasteczko w powiecie włocławskim lokowane w połowie XIII wieku. Na tamtejszym Placu Władysława Łokietka odnajdziemy siedzibę urzędu, którego władze oraz pracownicy zaspokajają zarówno indywidualne, jak i zbiorowe potrzeby mieszkańców wspólnoty. Mając na celu wyłącznie ich satysfakcję, na każdym szczeblu służą fachową pomocą, w pełni angażując się w podjęte zadania. Wykwalifikowana kadra z należytą starannością obsługuje wszystkich interesantów, prowadząc jednocześnie działania mające na celu rozwój jednostki samorządowej.

Aktywne poszukiwanie inwestorów

Nie ulega wątpliwości, że Brześć Kujawski to gmina posiadająca liczne atuty, które doceniają nie tylko rodzimi, ale także zagraniczni inwestorzy. Brzeska Strefa Gospodarcza o powierzchni 470 ha przyciąga nie tylko korzystnym położeniem przy w pełni uzbrojonych węzłach autostradowych. Istotne znaczenie mają także przemyślane zwolnienia oraz ulgi podatkowe, które znacznie zwiększają konkurencyjność obszaru. Władze urzędowe mając świadomość, że każdy biznes aktywizuje gospodarkę, chętnie uczestniczą w rozmaitych targach, aktywnie promując tereny inwestycyjne. Udział w tego typu wydarzeniach to niepowtarzalna szansa na prezentację oferty szerszemu gronu odbiorców i umocnienie rozpoznawalnej marki regionu. O skuteczności działań urzędu miasta, świadczy fakt, że realizacja przedsięwzięć dała już ponad 1500 miejsc pracy.

Wspieranie środowiska naturalnego

Urząd Miasta Brześć Kujawski dużą uwagę przykłada również do kwestii z zakresu ekologii i ochrony natury. Nie chodzi tu jednak tylko o właściwą organizację odbioru nieczystości oraz ich wywozu. Korzystając z programów dofinansowujących, zleca chociażby oczyszczanie przyległych terenów z pokryć dachowych czy innych elementów zawierający szkodliwy azbest. Miasto zawarło również porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dzięki czemu dołączyło do znanego programu ,,Czyste Powietrze’’. Mieszkańcy zatem mogą składać wnioski mające na celu zdobycie funduszy na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła, montaż wentylacji mechanicznej czy instalację systemu fotowoltaicznego.

Coś dla ducha i ciała

Nie od dziś wiadomo, że każdy człowiek pragnie rozwijać swoje pasje. Urząd Miejski w porozumieniu z Brzeskim Centrum Kultury dzielnie wspiera lokalne sekcje artystyczne, a ponadto wspomaga organizację cyklicznych imprez stanowiących doskonałą okazję do integracji mieszkańców. Do głównych wydarzeń należy zaliczyć piknik historyczny oraz Święto Żuru Kujawskiego, któremu towarzyszą występy znanych wykonawców muzycznych.

Władze urzędowe przeznaczają również duże środki na upowszechnienie sportu wśród dzieci i młodzieży. Propagowanie aktywności fizycznej nie byłoby możliwe bez odpowiedniej infrastruktury. Boiska, siłownie plenerowe czy skatepark są świetnym sposobem na oderwanie poszczególnych grup wiekowych od ekranów telefonów czy tabletów.

Przyciąganie turystów

Wkład i zaangażowanie urzędu widać także na polu turystyki. Brześć Kujawski posiada bogatą historię, dlatego działaniom specjalistów od promocji przyświeca jak najlepsze wykorzystanie potencjału miasta. Warto wiedzieć, że przez teren gminy przebiegają aż 3 szlaki turystyczne – Piastowski, św. Jakuba i Męczeństwa Rodziny Migdalskich. Najchętniej odwiedzane przez osoby przyjezdne są takie atrakcje jak wzgórze zamkowe z pozostałościami murów, ratusz miejski czy XIII-to wieczny zespół klasztorny. Oprowadzanie po zabytkach oferuje Punkt Informacji Turystycznej, który również zajmuje się organizacją niezwykle ciekawych wystaw tematycznych, współpracując aktywnie z innymi podmiotami.

Opracowanie:
Brześć Kujawski, pl. Władysława Łokietka 1
tel. 54 231 63 10
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz