Artykuł sponsorowany

Broń bez pozwolenia - czy to możliwe?

Broń bez pozwolenia - czy to możliwe?

Broń może być narzędziem pracy – na przykład policjantów, wojskowych – sprzętem sportowym lub obiektem kolekcjonerskim. Niezależnie od jej przeznaczenia, większość rodzajów broni mogą posiadać jedynie osoby, który uzyskały odpowiednie pozwolenie. Czy od tej reguły są wyjątki? Czy możliwe jest posiadanie broni bez pozwolenia? Jeśli tak, to jakie wymogi muszą być spełnione? Dowiesz się tego z poniższego artykułu.

Czy można posiadać broń bez pozwolenia?

Odpowiedź na to pytanie brzmi: tak, polskie prawo przewiduje aż 11 przypadków, w których pozwolenie nie jest potrzebne do posiadania broni. Mowa tutaj między innymi o:

  • broni czarnoprochowej rozdzielnego ładowania, wyprodukowanej przed 1885 rokiem oraz jej replikach;

  • broni pneumatycznej, której moc nie przekracza 17 J – są to popularne wiatrówki,

  • broni palnej trwale pozbawionej cech użytkowych – czyli takiej, którą została zmodyfikowana w taki sposób, by wystrzelenie z niej pocisku było niemożliwe. Posiadanie takiej broni nie wymaga pozwolenia, ważne jest jednak uzyskanie karty rejestracyjnej. Aby pozbawić broń cech użytkowych należy przekazać ją podmiotom uprawnionym do wykonywania tego typu modyfikacji;

  • broni wchodzącej w skład zbiorów muzealnych – posiadanie takiej broni regulują odrębne przepisy prawa,

Ponadto pozwolenie nie jest wymagane do posiadania i używania broni służącej do celów:

  • samoobrony – np. paralizatorów, ręcznych miotaczy gazów pieprzowych, pistoletów hukowych, pałek teleskopowych,

  • sygnalizacyjnych – np. pistoletów alarmowych o kalibrze do 6 mm, pistoletów hukowych używanych podczas zawodów sportowych,

Pozwolenia na posiadanie broni nie muszą posiadać klienci strzelnic czy przedsiębiorcy dokonujący obrotu bronią i amunicją. Działalność zarówno strzelnic, jak i podmiotów handlujących militariami – takich jak firma SECPOL – jest regulowana oddzielnymi przepisami.

Brak pozwolenia a używanie broni

Jak widać, istnieje całkiem sporo sytuacji, w których pozwolenie nie jest niezbędne do posiadania broni – wystarczy ukończone 18 lat oraz dowód osobisty. Niemniej należy pamiętać o prawie regulującym sposób wykorzystania broni. Przykładowo nielegalne jest wykorzystani broni przeznaczonej do samoobrony – np. pałek teleskopowych lub ręcznego miotacza gazu – w innych celach, np. zastraszenia innej osoby. Takie użycie jest nielegalne i podlega karze.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz