Materiał Partnera

Broker ubezpieczeniowy - czym się zajmuje?

Broker ubezpieczeniowy - czym się zajmuje?

Broker ubezpieczeniowy jest niezależnym pośrednikiem. Zgodnie z obowiązującym prawem nie może on mieć żadnych umów i powiązań z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi. Relacje Brokera z jego Klientem reguluje umowa (ustna lub pisemna) i na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Broker reprezentuje interesy Klienta u Ubezpieczycieli. Działalność brokerską prowadzić może zarówno osoba fizyczna, jak i prawna. Zadaniem brokera jest przede wszystkim znajdowanie najbardziej korzystnych dla klienta rozwiązań, a także wsparcie w przygotowaniu potrzebnych do zawarcia umowy dokumentów.

Kompleksowa obsługa ubezpieczonej osoby

Jak podkreśla specjalista z firmy TCA Edyta Kotlimowska Broker ubezpieczeniowy, brokerzy mogą współpracować zarówno z osobami fizycznymi, jak i firmami. W każdym przypadku muszą jednak dokładnie przyjrzeć się klientowi i sprostać jego wymaganiom. W celu zaoferowania jak najbardziej korzystnej oferty broker przeprowadza analizę i szacunek ryzyka, na które składają się takie elementy, jak:

  • określenie, jakie sytuacje mogą zagrozić ubezpieczonej osobie, nieruchomości lub majątkowi;
  • określenie, jakie szkody mogą zostać wyrządzone;
  • określenie, jakie działania należy podjąć, aby unikać zagrożenia;
  • przygotowanie kompleksowego programu obsługi ryzyka.

Jeśli więc klient zgłosi się do brokera i wyrazi chęć ubezpieczenia floty samochodowej firmy, broker musi ocenić, jakie rozwiązania będą dla klienta najlepsze. W końcu zupełnie inne wymagania będzie miała firma zajmująca się transportem międzynarodowym, a inne firma, której pojazdy są potrzebne w małym zakresie. Broker musi wziąć pod uwagę wiele czynników, więc w celu lepszego poznania sytuacji i zagrożeń przeprowadza wywiad z ubezpieczonym.

Broker ubezpieczeniowy określa więc ryzyko, skutki mogących nastąpić zdarzeń, poprawia system bezpieczeństwa, oferuje kompleksowe, ale ekonomiczne rozwiązania dopasowane do wymagań konkretnej firmy lub osoby. Po wyborze odpowiedniej opcji broker przedstawia ofertę klientowi, a kiedy wybierze on jeden z wariantów, to pomaga zawrzeć umowę z firma ubezpieczeniową. W razie potrzeby broker pomaga także zerwać umowę, egzekwować należne płatności, czy złożyć reklamację.

Zadania brokera po zawarciu umowy ubezpieczeniowej

Praca brokera nie kończy się na podpisaniu umowy. Po jej zawarciu musi bowiem:

  • monitorować ubezpieczenia,
  • przypominać o składkach ubezpieczeniowych,
  • przygotowywać ofertę na wznowienie ubezpieczenia,
  • informować o nowych ofertach zgodnych z potrzebami klienta.

Praca brokera ubezpieczeniowego to praca w bezpośrednim kontakcie z klientami, broker musi wykazać się nie tylko umiejętnością szybkiego wyszukiwania informacji, ale musi także posiadać umiejętność pracy z drugim człowiekiem i słuchania jego potrzeb. 

Opracowanie:
Radom, Malczewskiego 13 lok. 6
tel. 48 363 36 96
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz