Bon turystyczny 500+. Kto i na jakich zasadach z niego skorzysta?

Bon turystyczny 500+. Kto i na jakich zasadach z niego skorzysta?

Od 31 lipca 2020 roku można składać wnioski o bon turystyczny 500+ na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat. Dodatkowe świadczenie jest formą wsparcia polskich rodzin, jak i pomocą dla osłabionej przez pandemię branży turystycznej. Przeczytaj, kto i w jaki sposób może skorzystać z bonu 500+ na wakacje. Dowiedz się, gdzie złożyć wniosek o przyznanie świadczenia.

Czym jest bon turystyczny?

Bon turystyczny jest formą wsparcia dla polskich rodzin w sytuacji osłabienia gospodarki przez pandemię. Ma również pomóc branży turystycznej, która przez tę sytuację mocno ucierpiała. Dodatek wyniesie jednorazowo 500 zł na każde dziecko do 18 r. życia oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie uzupełnienia bonu, w wysokości 500 zł dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Za pomocą bonu można dokonać płatności za usługi hotelarskie czy imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego. Co ważne - z bonu można skorzystać wyłącznie w Polsce.

Komu przysługuje bon turystyczny 500+?

Dodatek przysługuje rodzicom dzieci do 18 r. życia, którzy mają przyznane prawo do:

  • świadczenia wychowawczego 500+,
  • dodatku wychowawczego, który przysługuje na dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.
Rodzicom, którzy między 19 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 r. nabędą prawo do:
  • świadczenia wychowawczego na dziecko, na które wcześniej nie było przyznane prawo do tego świadczenia lub dodatku wychowawczego,
  • dodatku wychowawczego na dziecko, na które wcześniej nie było przyznane prawo do tego dodatku lub świadczenia wychowawczego.

Rodzicom, którzy przebywają poza granicami Polski i:

  • między 1 lipca 2019 r. a 18 lipca 2021 r. złożyli tam wniosek o świadczenie wychowawcze, który został przekazany do wojewody, a wojewoda nie rozpatrzył go do 18 lipca 2020 r.
  • między 19 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 r. złożą tam wniosek o świadczenie wychowawcze, który będzie przekazany do wojewody i wojewoda nie rozpatrzy go w okresie, za który składane są informacje o osobach uprawnionych,
  • wojewoda wydał im decyzję o odmowie prawa do świadczenia wychowawczego w postaci dodatku dyferencyjnego.

rodzina nad morzem

Jak działa bon turystyczny?

Polski Bon Turystyczny ma formę elektronicznego bonu, który jest ważny do końca marca 2022 roku. Można jednak będzie skorzystać z usługi hotelarskiej lub imprezy turystycznej, jeżeli płatność za nie nastąpiła do dnia 31 marca 2022 roku. 

Bon można wykorzystać do opłacenia m.in. pobytu w hotelu, pensjonacie czy na kolonii lub obozie harcerskim a także obozie sportowym i rekreacyjnym. Katalog bazy turystycznej, która pozwala na skorzystanie z bonu, jest dostępny na stronie https://bonturystyczny.polska.travel/lista-podmiotow.

Płatność za pomocą bonu odbywa się przy wykorzystaniu specjalnego numeru płatności. Po jego podaniu należy zweryfikować płatność, korzystając z jednorazowego kodu autoryzującego, który jest przesyłany w wiadomości SMS na podany przy tworzeniu profilu PUE ZUS numer telefonu. PBT można używać wielokrotnie, aż do wyczerpania pełnej kwoty.

Jak złożyć wniosek o bon turystyczny 500+?

W pierwszej kolejności należy zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Następnie trzeba aktywować bon, który znajduje się w menu bocznym. Do aktywacji potrzebny jest aktualny adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego. Bon można aktywować w dowolnym momencie.

Z kolei aby skorzystać z dodatkowego świadczenia w formie bonu, które przysługuje na dziecko niepełnosprawne, należy na platformie PUE ZUS złożyć „Oświadczenie osoby uprawnionej w celu ustalenia prawa do dodatkowego świadczenia w formie Polskiego Bonu Turystycznego” (DBT). Do oświadczenia należy dołączyć kopię orzeczenia dziecka o:

  • niepełnosprawności, lekkim, umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • częściowej niezdolności do pracy, całkowitej niezdolności do pracy, całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji albo niezdolności do samodzielnej egzystencji – wydane na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  • stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji albo trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji – wydane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 

Źródło: GOVZUS

Opracowanie:
Aleksandra
Redaktor pkt.pl
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze (1)
Dodaj komentarz
Katarzyna N.
Katarzyna N.
01.08.2020
Bon ważny do 2022 a nie 2020.

Przeczytaj także

Wyszukaj firmy z branży