Artykuł sponsorowany

Biuro Usług Księgowych „Adamis”: na czym polega prowadzenie ksiąg rachunkowych?

Biuro Usług Księgowych „Adamis”: na czym polega prowadzenie ksiąg rachunkowych?

Księgi rachunkowe prowadzimy na podstawie przedstawionych dowodów księgowych. Co ważne, należy nimi zarządzać w języku polskim, w polskiej walucie, a najlepiej w siedzibie podmiotu gospodarczego. Warto oddać je w ręce specjalistów, czyli doświadczonym księgowym lub biurom rachunkowym. Co w sytuacji, kiedy takich ksiąg nie posiadamy? Kiedy należy je otworzyć? O opinie poprosiliśmy Biuro Usług Księgowych „Adamis”.

Otwarcie ksiąg

Księgi rachunkowe należy otworzyć nie później niż w ciągu 15 dni od momentu rozpoczęcia działalności, o ile ten dzień jest zdarzeniem, które wywoła skutki w charakterze finansowym. Podobnie, jeśli jest to początek kolejnego roku obrotowego, dzień wpisu do rejestru, zmiany prawnej lub też rozpoczęcia likwidacji bądź postępowania upadłościowego.

Podział ksiąg rachunkowych

Księgi dzielimy na pięć części. Pierwszą z nich jest dziennik, czyli element, w którym dane muszą być dokładnie ponumerowane, a obroty liczone w sposób ciągły. Kolejna jest księga główna, która zawiera informacje całościowe, ujęte chronologicznie, gdzie zdarzenia opisane są według zasady o podwójnym zapisie. Księga pomocnicza jest uzupełnieniem poprzedniej części, składa się z kont analitycznych i jest prowadzona głównie dla odpisów amortyzacyjnych i środków trwałych. To właśnie tu znajdziemy wszystkie operacje gotówkowe. Przedostatnim elementem jest inwentarz, który wykazuje aktywa i pasywa obowiązkowo potwierdzone inwentaryzacją. Ostatnie jest zestawienie obrotów i sald. Dotyczy zarówno kont szczegółowych, jak i analitycznych.

Prowadzenie ksiąg

Jak tłumaczy specjalista z Biura Usług Księgowych „Adamis”,

księgi rachunkowe należy prowadzić w sposób rzetelny, ciągły i kompletny. Dane muszą przedstawiać stan rzeczywisty i dawać możliwość sprawdzenia ich poprawności.

Podstawą dokonywania zapisów są dowody księgowe. Należy pamiętać, aby dokumenty były starannie przechowywane, według odpowiedniej kolejności oraz dokładnie oznaczone nazwą przedsiębiorstwa i rokiem obrotowym.

Opracowanie:
Gorzów Wielkopolski, Walczaka 12d lok. 11
tel. 95 783 55 90
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz