Materiał Partnera

Biuro rachunkowe - jakie usługi świadczy i kiedy warto z nich skorzystać?

Biuro rachunkowe - jakie usługi świadczy i kiedy warto z nich skorzystać?

Biura rachunkowe świadczące usługi outsourcingowe są coraz chętniej wybierane przez przedsiębiorców. Jest to rozwiązanie korzystniejsze ekonomicznie niż zatrudnianie własnego księgowego. To również większa pewność, że księgowania, ewidencje, sprawozdania i deklaracje są na bieżąco obsługiwane. Z jakich usług może skorzystać przedsiębiorca? Jakie są korzyści outsourcingu rachunkowości? Dowiesz się tego wszystkiego z niniejszego artykułu.

Jakie usługi świadczy biuro rachunkowe?

Biuro rachunkowe, które świadczy usługi w ramach outsourcingu, pozwala przedsiębiorcy zlecić opiekę nad kadrami, płacami i księgowością firmy jednemu podmiotowi.

Zamiast zatrudniać księgowego i specjalistę ds. pracowniczych może zawrzeć umowę na kompleksową obsługę, co będzie oznaczać dużą redukcję kosztów i pewność, że od strony formalno-prawnej nie powstają zaległości.

Decydując się na to rozwiązanie, przedsiębiorca może liczyć na:

  • prowadzenie ksiąg (rachunkowych, przychodów i rozchodów),
  • sporządzanie deklaracji i raportów dla Zakładu Usług Społecznych (ZUS) oraz Urzędu Skarbowego (US),
  • sporządzanie bilansów,
  • sporządzanie sprawozdań podatkowych,
  • sporządzanie listy płac oraz kartotek wynagrodzeń,
  • prowadzenie ewidencji (podatku VAT, zryczałtowanego podatku dochodowego, środków trwałych i wyposażenia),
  • przygotowanie rozliczeń (ryczałtowych, rocznych, z ZUS),
  • przygotowanie wniosków kredytowych,
  • opracowanie biznesplanu,
  • doradztwo podatkowe i kadrowe.

Biura rachunkowe jest również przedstawicielem przedsiębiorstwa przed instytucjami przeprowadzającymi kontrole i audyty. Dzięki temu wszelkie wyjaśnienia udzielane są przez wykwalifikowanych specjalistów.

Korzyści usług outsourcingowych biura rachunkowego

Obsługa kadrowo-płacowa i rachunkowa firmy wymaga biegłej, rzetelnej i aktualnej wiedzy na temat obowiązujących przepisów prawa. Jakiekolwiek zaniedbania w tej kwestii skutkować będą powstawaniem błędów i zaległości, czego konsekwencją może być kara grzywny nałożona na przedsiębiorcę.

Niestety zatrudnieni na podstawie umowy o pracę księgowi i specjaliści ds. pracowniczych są zwykle obciążeni nadmiarem obowiązków, co sprawia, że brak im czasu na codzienne dokształcanie. Ponadto nawet kilkudniowa absencja powoduje czasowe wstrzymanie bieżącej obsługi przedsiębiorstwa. Można uniknąć tych niedogodności, decydując się na usługi zewnętrznego biura rachunkowego.

Jak wyjaśnia Grażyna Sałyga z Biura rachunkowego Sagra na warszawskim Ursynowie - dzięki temu znacząco redukuje się koszty prowadzonej działalności, ponieważ nie ma potrzeby przygotowywania odpowiedniego stanowiska pracy oraz wypłacania wynagrodzeń księgowemu lub specjaliście ds. kadrowo-płacowych. Ponadto, nawet jeśli specjalista z biura rachunkowego, zajmujący się sprawami przedsiębiorcy będzie niedysponowany przez pewien czas, jego obowiązki natychmiast przejmie inna osoba. Nie ma więc ryzyka, że powstaną zaległości w rozliczeniach, których wyprowadzenie jest niekiedy niezwykle skomplikowane i czasochłonne.

Usługi outsourcingowe to również gwarant bezpieczeństwa firmy. Zatrudniony personel posiada Certyfikat Ministra Finansów, który jest potwierdzeniem posiadania rzetelnej, fachowej i aktualnej wiedzy. Ponadto specjaliści z biura regularnie dokształcają się, co pozwala im pracować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - bez ryzyka popełnienia omyłki wynikającej z niewiedzy.

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych - podmiot świadczący usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, musi posiadać ubezpieczenie OC związane z prowadzoną działalnością. Oznacza to, że jeśli powstaną szkody (nawet nieumyślne), przedsiębiorca może liczyć na odszkodowanie, które zrekompensuje mu poniesione straty (np. związane z nałożoną przez Urząd Skarbowy karą grzywny).

Warto również dodać, że zlecenie obsługi księgowości, kadr i płac firmie zewnętrznej to dla przedsiębiorcy również oszczędność czasu i zapewnienie wygody. Przesyła on wówczas biuru rachunkowemu wymagane dokumenty, a ono w jego imieniu dba o to, by wszystkie dane, deklaracje czy listy były prawidłowo uporządkowane, uzupełnione i przekazane odpowiednim instytucjom.

Opracowanie:
Warszawa, Dereniowa 6
tel. 22 644 22 42
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz