Artykuł sponsorowany

Bio-Ekspert, czyli obserwacja i ochrona środowiska przed negatywnym wpływem działań człowieka

Bio-Ekspert, czyli obserwacja i ochrona środowiska przed negatywnym wpływem działań człowieka

Specjaliści, którzy wykształcili się w kierunkach przyrodniczych i ochrony środowiska pełnią wiele ważnych funkcji dla utrzymania dobrego stanu ziemi. Jedną z nich jest działalność w obrębie inwestycji budowlanych, dzięki której zapobiegają jej negatywnym skutkom dla ekosystemu. Nadzór przyrodniczy i więcej działań z tego zakresu świadczy firma Bio-Ekspert!

Nadzór przyrodniczy — jaki ma cel?

Powszechnie wiadome jest, że nieznajomość prawa nie usprawiedliwia jego łamania. Oznacza to, że jeśli w danej sytuacji nie mamy wystarczającej wiedzy, by zapewnić pełną zgodność naszych działań z zasadami, które ich dotyczą, powinniśmy zadbać o dostęp do ekspertów, którzy mają za zadanie kontrolować całe przedsięwzięcie.

Takie zadanie w trakcie powstawania inwestycji budowlanej realizują eksperci ekologiczni, którzy sprawują nadzór przyrodniczy. Jego celem jest kontrola, nadzór i kierowanie działań, w taki sposób, by nie naruszały naturalnego środowiska w niedozwolony sposób.

Nadzór przyrodniczy, który prowadzi specjalista z firmy Bio-Ekspert, ma nie dopuścić do strat gatunkowych zarówno zwierząt, jak i roślin, czy też uszkodzenia cennych siedlisk. Najważniejszym zadaniem jest ogólna ochrona ekosystemu przed negatywnym wpływem inwestycji i działań człowieka.

Kiedy zapewnić nadzór przyrodniczy inwestycji?

Konieczność zapewnienia specjalistycznego nadzoru przyrodniczego wynika bezpośrednio z decyzji środowiskowej. Powstaje ona w momencie, gdy inwestor ubiega się o pozwolenie na realizację jakiegokolwiek przedsięwzięcia.

Specjalista z firmy Bio-Ekspert wyjaśnia:

Odpowiedni organ po przeanalizowaniu warunków środowiskowych i przyrodniczych panujących na terenie, które mają zostać objęte działaniami, określa, jaki wpływ na otoczenie może mieć planowana inwestycja. W następstwie tego, jeśli zajdzie taka potrzeba wyznacza zasady i ramy, w jakich muszą zmieścić się podejmowane prace. Jeżeli decyzja środowiskowa jest rozbudowana i wymagająca zwykle wraz z nią powstaje polecenie zapewnienia nadzoru przyrodniczego, który dopilnuje stosowania się do zaleceń.

Nadzór przyrodniczy mogą sprawować specjaliści, którzy mają wykształcenie kierunkowe, które obejmuje zakres takiej działalności. Taka możliwość, a także zakres uprawnień osób, które prowadzą działania przyrodnicze, wynikają zwykle ściśle z zapisów wydanej decyzji środowiskowej.

Ekspert z zakresu nauk przyrodniczych wykonuje niezbędne ekspertyzy na wybranych terenach, inwentaryzacje, wydaje opinie, prowadzi nadzory, a dodatkowo działa w zakresie aktywizacji młodzieży, dzięki czemu już w najmłodszych pokoleniach zaszczepia wiedzę i miłość do środowiska.

Opracowanie:
Czudec, Leśna 1b
tel. 724 110 635
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz