Materiał Partnera

Biegły rewident a optymalizacja podatkowa

Biegły rewident a optymalizacja podatkowa

Nie ulega wątpliwości, że większość przedsiębiorców pragnie przede wszystkim, by ich działalność się rozrastała, a możliwości zwiększały, tak samo jak zyski. Strategia rozwoju przedsiębiorstwa nastawiona na wzrost uwzględnia nie tylko ciągłe poszerzanie obszaru działalności, ale także optymalizację podatkową pozwalającą na takie wykorzystanie obowiązującego prawa, by pozytywnie wpłynąć na konkurencyjność. Badający sprawozdanie firmy biegły rewident musi być na to przygotowany.

Czym jest optymalizacja podatkowa?

Warto na wstępie podkreślić, że optymalizacja podatkowa jest zjawiskiem całkowicie odrębnym i niemającym związku ze szkodliwym i łamiącym prawo uchylaniem się od opodatkowania. Przedsiębiorstwo – czy też spółka – stosujące optymalizację podatkową porusza się w obrębie obowiązujących norm i przepisów prawnych, wykorzystując je na swoją korzyść, by zwiększyć swoje możliwości finansowe. Cała procedura jest możliwa ze względu na obecność wielu form opodatkowania. Jedne z nich będą bardziej odpowiednie dla działalności z dużym zapleczem, inne dla mniejszej. Jedne oferują większe korzyści grupom z danej branży, inne z zupełnie odmiennej. Optymalizacja podatkowa wymaga zatem szerokiej znajomości prawa i możliwości, które ono zapewnia. Jako że każde zdarzenie finansowe musi zostać odnotowane, możliwe jest przejrzenie i ocena każdego z działań poszczególnych podmiotów gospodarczych czy całej spółki. Zadanie to należy do biegłego rewidenta, który zapewnia zaangażowanym podmiotom dostęp do tego rodzaju informacji. Przeprowadza także ich analizę i weryfikację, często osobiście doradzając w sprawie najlepszego podejścia do spraw podatkowych. Istotne jest zatem, aby biegły rewident, którego wybierzemy, odznaczał się wysoką wiedzą, komunikatywnością, chęcią do współpracy oraz doświadczeniem. Warto zatem skontaktować się z prawdziwie profesjonalną placówką, taką jak Agencja Biegłych Rewidentów Tax - 2 Sp. z o.o.

Kto najbardziej zyskuje na optymalizacji podatkowej?

Zjawisko optymalizacji podatkowej nasiliło się szczególnie w ostatnich latach. Jest to bezpośredni skutek rozrastania się globalnych przedsiębiorstw o bardzo szerokim zakresie działalności. Pierwsze oficjalne doniesienia pojawiły się od strony rządów, które zauważyły istotny spadek dochodów w budżecie pochodzących właśnie z tytułu podatków. W samym roku 2013 w Polsce zidentyfikowano ponad czterysta optymalizacji podatkowych. Nie trzeba nikomu powtarzać, że beneficjentem złożonych operacji podatkowych – a optymalizacja podatkowa zdecydowanie do nich należy – są międzynarodowe grupy kapitałowe. Kreatywność księgowych operujących na kilku czy nawet kilkunastu jurysdykcjach podatkowych potrafi zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonego biegłego rewidenta wyznaczonego do badania sprawozdań finansowych spółki. Stanowi on gwarant rzetelności przedstawianych przez spółkę informacji, stojąc na straży prawidłowego ich odzwierciedlenia.

Jakie są obowiązki biegłego rewidenta w zakresie optymalizacji podatkowej?

Transakcje zawierane w grupie kapitałowej, szczególnie te związane z podatkami i optymalizacją podatkową, cieszą się ogromnym zainteresowaniem podmiotów zaangażowanych w całe przedsięwzięcie. Biegły rewident zapewnia transparentność wszystkich tego rodzaju procesów, a jego rola jest trudna do przecenienia. Wszelkie transakcje z jednostkami powiązanymi w grupie kapitałowej powodują realne zmiany w rynkowości spółki, rzutując także na rzetelność i jakość informacji, które pojawiają się w sprawozdaniach finansowych. Biegły rewident wykonuje wiele czynności niezbędnych do przeprowadzenia miarodajnej analizy transakcji pomiędzy powiązanymi podmiotami oraz oceny natury tych powiązań. To wszystko pozwala na ustalenie, czy sprawozdania finansowe nie zawierają żadnych błędów i odzwierciedla klarownie faktyczny stan rzeczy. Wszystkie omawiane elementy muszą zostać poprawnie ujęte w sprawozdaniu finansowym – nie ma innej możliwości. Bardzo ważnym aspektem tego typu dokumentów są między innymi zasady, na bazie których dostawy i usługi krążą między powiązanymi podmiotami, czyli dokumentacja cen transferowych. Co ważne, biegły rewident – zgodnie z obecnie panującymi standardami – nie ma obowiązku oceny zasadności cen, którymi opatrzone są działania występujące pomiędzy powiązanymi w grupie kapitałowej podmiotami gospodarczymi. Robi to tylko w przypadku ujawnienia przez kierownika jednostki tych transakcji, które zostały zawarte na zasadach innych niż rynkowe.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz