Materiał Partnera

Bezpieczny transport żywności

Bezpieczny transport żywności

Transport żywności z pewnością wymaga nie tylko odpowiedniego przygotowania, ale także spełnienia określonych warunków w czasie przewozu tego typu produktów. Dbałość o jakość transportowanego ładunku nabiera tu jeszcze większego znaczenia. W dzisiejszym artykule omówimy szczegółowo specyfikę oraz zasady obowiązujące w trakcie transportu produktów spożywczych.

Jakimi pojazdami można transportować żywność?

Omawiając transport żywności możemy wyróżnić dwa rodzaje pojazdów dedykowanych do tego celu. Są to pojazdy chłodnicze oraz pojazdy grzewcze. W obrębie pojazdów chłodniczych możemy dokonać podziału na:

  • pojazdy izotermiczne, które nie posiadają własnego systemu chłodzenia, są wyposażone w izolację, która gwarantuje utrzymanie stałej temperatury przez cały czas podróży,

  • pojazdy chłodnicze, które posiadają izolację jak również własny system chłodzenia (agregat sprężarkowy) pozwalający obniżyć temperaturę nawet do -20 stopni,

  • lodownie, które posiadają izolację oraz system chłodzenia inny niż agregat sprężarkowy (skroplone gazy, lód itp.).

Jakie wymogi powinna spełnić firma transportująca żywność?

Transport żywności może odbywać się wyłącznie pojazdami, które zostały zatwierdzone przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny. W przypadku transportu mięsa lub produktów pochodzenie zwierzęcego pojazd musi być zarejestrowany w Głównym Inspektoracie Weterynaryjnym. Ponadto kierowca pojazdu musi posiadać aktualną książeczkę „sanepidowską”.

Wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego, które znajdą się w transporcie, muszą być wcześniej zarejestrowane przez powiatowego lekarza weterynarii. Po każdym transporcie pojazd musi być dokładnie czyszczony. Warunkiem koniecznym jest także sprawność działania zarówno samego pojazdu jak i wszystkich systemów wspomagających transport żywności. Samochód wyposażony w chłodnię musi posiadać system rejestrujący aktualną temperaturę w pomieszczeniu, w którym znajduje się ładunek. Wynika to z konieczności utrzymania określonej temperatury przez cały czas transportu.

Kto jest odpowiedzialny za transport produktów spożywczych?

Odpowiedzialność za prawidłowy transport ładunku ponosi przewoźnik. Zlecając transport żywności należy dokładnie ustalić z przewoźnikiem warunki, w jakich ma być transportowana. Chodzi tu głównie o temperaturę oraz wilgotność powietrza. Ponadto trzeba ustalić procedury, jakich przewoźnik powinien przestrzegać w razie problemów na trasie. Warunki transportu żywności obejmują nie tylko wnętrze chłodni, ale również przestrzeń załadunku i rozładunku.

O czym pamiętać podczas współpracy z firmą transportową?

Rozpoczynając współpracę z firmą transportową należy najpierw sprawdzić czy przewoźnik posiada wszelkie wymagane zezwolenia. Dobrym rozwiązaniem jest wybór przewoźnika, który posiada ubezpieczenie OCP. Dzięki temu w przypadku uszkodzenia ładunku można ubiegać się o odszkodowanie z tego tytułu. Ma to szczególne znaczenie w przypadku żywności ponieważ nawet zbyt długi transport może obniżyć jej wartość.

Szukając przewoźnika, który oferuje transport żywności warto skorzystać z usług firmy KOPITRANS z Kcyni. Firma prowadzona przez Rafała Janowiaka posiada nowoczesną flotę pojazdów przystosowaną do transportu żywności oraz ładunków ponadnormatywnych.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz